God økonomi

Lønnsomheten kan bedres med ca. 1300 kr. per kalv ved bruk av Pluss mjølkeerstatning dersom helmjølka trengs for å fylle kvota. Les mer om dette i kalvebrosjyra, side 4 og 5.

Tabellen under viser at mjølkeerstatning er mer lønnsomt enn helmjølk når man ikke fyller mjølkekvota.

 

Forutsetninger satt i tabellen: 

Mjølk har en produksjonspris uavhengig av om man fyller kvoten eller ikke. Prisen her er satt til 2,25 kr. Dersom man ikke fyller kvoten kommer et tillegg på 5,42 kr. Dette er gjennomsnittlig pris på levert mjølk i Norge, basert på framregnede tall for 2017 (NILF).Priseksempel på mjølkeerstatninger er satt til 26,80 kr/kg pulver. Tilnærmet samme mengde i tørrstoff av helmjølk og mjølkeerstatning.