Planlegg riktig fôring og kjøp kraftfôr i god tid, så oppnår du gode priser. 

Formel - et naturlig valg til søya di

Felleskjøpet har produsert Formel Sau i over 25 år. Vi utvikler vårt fôr kontinuerlig slik at det til enhver tid gir sauen den optimale fôringen, og sikrer bonden best økonomi på kort og lang sikt. Vi har nå tilsatt B-vitaminer i Formel lam. Små lam har ikke utviklet drøvtyggerfunksjon og tilførsel av B- vitaminer er derfor viktig.

For å oppnå rasjonell produksjon og distribusjon av sekkevarer har vi i år kampanje på storsekk og småsekk.I år tilbyr vi ekstra god pris til produsenter som planlegger sitt innkjøp av kraftfôr.

Priskampanje på storsekk og småsekk ved kjøp av minst 3 tonn

For ordrer i kampanjeperioden reduseres prisen med 30 øre ved bestilling av min 3 tonn for sekkevarer. Priskampanjen deles i to perioder for å tilgodese hele landet. Kampanjen gjelder Formel og Natura produktene til sau. *

Kampanjeperiode:

 

20.februar-20.mars

21.mars-22. april

23.April-10.mai

Storsekk (800 kg)

30 øre i rabatt pr kg

Vanlige betingelser 5 øre rabatt

30 øre i rabatt pr kg

Småsekk hel pall

30 øre i rabatt pr kg

Vanlige betingelser 5 øre rabatt

30 øre i rabatt pr kg

*Gjelder Formel Sau, Formel Sau Ekstra, Formel Sau Intensiv, Formel Lam, Natura Sau og Natura Sau Fiber

Vi minner om siste bestillingsfrist for Formel Grov er 25. april.

Formel Sau Grov har i år byttet navn til Formel Grov siden vi utvider bruksområdet til også å gjelde ammeku. Ammeku og saue-produksjon har mange felles trekk. Optimal melkeproduksjon på våren er avgjørende for å få god tilvekst på lam og kalv. Formel Grov har unik pelletsstørrelse og er spesielt godt egnet for å fôres direkte på bakken. Ved å bruke Formel Grov som støttefôring ute vil overgangsfôringa gå enklere. Cu innholdet er justert litt opp i forhold til standart Formel sauesortiment. Tidlig beiteslipp er viktig, og ved bruk av Formel Grov vil overgangen gå lettere for søya.

Vi har også i år et godt salg av dette unike produktet. Har du ikke bestilt ennå, husk at siste frist for bestilling er 25. april.

Denne varen kan kun bestilles via Felleskjøpets kundetjeneste. Telefon 72 50 50 50