Felleskjøpet har et bredt og sammensatt kraftfôrsortiment til gris. Dette er utviklet gjennom vitenskapelige fôringsforsøk i regi av Felleskjøpet Fôrutvikling og deres samarbeidspartnere.

Fôrvalget trenger også ettersyn og kontroll

Samtidig er vi bevisste på at fôr og fôrutvikling er en dynamisk prosess – her endres rammevilkår i form av slakterienes skiftende behov for ulike vektklasser, tilgangen på alternative fôrmidler, genetisk materiale og den enkelte besetnings helse/miljø-status for å nevne noen eksempler.

Slike endringer kan aktualisere alternative kraftfôrblandinger. Da gir veldokumenterte tilbakemeldinger oss mulighet til å oppdatere sortimentet – enten via råvarevalg, næringsinnhold og fysiske egenskaper i dagens kraftfôrblandinger eller ved å supplere med nye og alternative blandinger.

En arbeidsinnsats som lønner seg

Gjennom verdifulle registreringsverktøy som Ingris og FK Slaktegriskontroll dokumenteres produksjonsresultatene fortløpende. For oss som fôrprodusent er besetningenes produksjonsrapporter gull verd. Her synliggjøres det hvordan fôret utnyttes hos den enkelte. I samarbeid med Animalia kan vi også gå dypere inn i besetningsdataene, ved å se på spekk- og muskeltykkelsen som ligger bak beregningene av kjøttprosenten. Å få talla på bordet er av den aller største betydning både for oss og dere som kunder og produsenter.

Ønsker du en gjennomgang og vurdering av ulike kraftfôrvalg er din lokale fagkonsulent klar til å bistå.