Sørg for god tilvekst på små lam ved å velge riktig type kraftfôr når vekta ikke er høy nok ved sanking.

Sluttfôring med beiting på hå og grønnfôrbeiter gir ofte god tilvekst. Forsøk har også vist at tidlig høsta surfôr reduserer behovet for kraftfôr, men mer vanlig er nok surfôr med noe seinere høstetid. Og for små lam anbefales det bruk av kraftfôr.

Hvilket fôringsregime skal du velge?

Størrelsen på lamma, tilgang og kvalitet på beiter/grovfôr og plass i fjøset er viktige faktorer du må vurdere når du skal bestemme deg fôringsregime. Lam som ikke er slaktemodne må fôres opp enten på godt beite (eks raps og hå), beite pluss kraftfôr eller på intensiv oppfôring inne i fjøset. Er lamma under 35-36 kg ved sanking vil det ofte bli vanskelig å få dem slaktemodne på beite.

  • Lam over 45 kg bør leveres snarlig til slakteriet
  • Lam i vektklasse 36-45 kg kan gå på godt høstbeite med plukkslakting hver 14.dag
  • Lam under 36 kg ved sanking bør settes inn i fjøset for intensiv oppfôring
  • Livlamma bør få tilgang til de beste beitene

Mange synes det er greit å bli ferdige med sluttfôringa av lamma før sauen skal settes inn for sesongen.

Strategi ved appetittfôring med kraftfôr - noen praktiske råd

Sørg for gradvis tilvenning av kraftfôr slik at mikrobene i vomma får tilpassa seg fôringa!! Mange har god erfaring med å klippe lamma ved innsett, dette gir høyere fôropptak og bedre tilvekst. Vurder også å sortere lamma på kjønn og størrelse ved innsett i fjøset. Det kan også være greit å behandle mot pulpanyre og snyltere.

Kraftfôropptaket vil ligge på 1,0-1,4 kg pr dag ved fri tilgang. Sørg for FRISKT VANN og strukturrikt grovfôr og husk at det ALLTID må være kraftfôr i automaten! Et lam på 35 kg ved sanking kan bli slaktemodent på en måned om du velger å følge denne fôringsstrategien.

Felleskjøpet anbefaler FORMEL Lam

FORMEL Lam er utvikla i samarbeid med NORTURA og er et spesialfôr tilpassa lam med høgt kraftfôropptak. Høstresepten (produsert fra omkring 1.juli) inneholder noe mer fiber enn vårresepten og det høge fiberinnholdet sikrer et godt vommiljø også på høge kraftfôrmengder.

Skulle du likevel oppleve blaut avføring ved bruk av FORMEL Lam, gå da over til FORMEL Sau Intensiv som har et enda høyere innhold av fiber! Felleskjøpet anbefaler å bruke kraftfôrautomat, fordi dette er hygienisk og praktisk ved tildeling av kraftfôr.

FORMEL Lam har også god smakelighet og høgt proteininnhold, dette sikrer høgt fôropptak og god klassifisering. Mineralinnholdet i FORMEL Lam forebygger dessuten urinstein, en smertefull lidelse som kan oppstå ved høgt kraftfôropptak.

Ikke slaktemodne økologiske lam

Skal økologiske lam sluttfôres med kraftfôr sammen med beite/grovfôr, kan Natura Drøv Start være et godt valg. Den har et høyere fiberinnhold enn den vanlige Natura Sau som også kan brukes, men kan ikke sammenlignes med den konvensjonelle fiberrike FORMEL Lam som kan gis etter appetitt.

I Øko. regelverket er det et skille ved 6 mnd alder. Etter den tid skal grovfôr utgjøre minst 60 % av tørrstoffet i dagsrasjonen. Store kraftfôrmengder kan uansett ikke anbefales med et fôr som ikke har mer fiber, og møkka blir fasiten på hvordan rasjonen fungerer. Dagsrasjoner bør nok uansett ikke bli større enn 1kg/dyr/dag. For lam over 6 mnd vil maksimalt nivå i forhold til regelverket ligge rundt 0,6-1 kg, da grovfôropptak vil variere en del. Kraftfôret bør fordeles på minst 2, helst 3 tildelinger per dag.

Valg av kraftfôr og mineraltilskudd ved innsett

Her anbefaler vi FORMEL Sau, ei prisgunstig blanding gjennom vinteren. Vi minner også om at det er behov for mineralnæring når kraftfôrforbruket er under 0,5 kg. Her er det ulike løsninger både i form av pulver som for eksempel Pluss Sau Appetitt, Natura Minovit Sau (til øko.) og mineralsteiner.

Ta kontakt med din lokale FK butikk eller din fagkonsulent for å finne den beste løsninga i din besetning.