Foruten å være en velferdsutfordring gir halebiting et økonomisk tap for bonden. Behandling koster, og en gris med alvorlig halesår må holdes igjen før den kan sendes til slakt.

Grisen er fra naturens side et aktivt dyr som liker å rote i jorda på jakt etter spiselige objekter. Når grisen settes i et relativt ensformig miljø i bingen vil den lett kjede seg og bli stresset. Dette kan gi utslag i atferdsproblemer som halebiting. Flere produsenter melder om at dagens slaktegris er mer urolig enn tidligere. Faktorer som vil bedre miljøet blir dermed enda viktigere.

Fiber og formaling i kraftfôret

En toppidrettsutøver som dagens gris faktisk er vil være sensitiv for et feilbalansert kraftfôr. Felleskjøpet Agri jobber kontinuerlig for at kraftfôret vårt sikrer grisen et optimalt næringsinnhold som ivaretar både høy produksjon og god dyrevelferd. Vi er spesielt oppmerksomme på rett type fiber i kraftfôrblandingene. Felleskjøpet tilsetter riktig type fiber i de kraftfôrblandingene der det er behov for det, dette gjelder alle kraftfôrtyper.

Et annet virkemiddel er partikkelstørrelse, det vil si fordelingen mellom fine og grove biter i kraftfôret. Noe av kraftfôret bør være grovere for å tilføre struktur til magesekken, samtidig som mye skal være finmalt for god fôrutnyttelse og tilvekst. Her setter vi spesifikke krav til riktig forhold mellom fint og grovt i de ulike blandingene.

FORMAT Trivsel

Felleskjøpet lanserte i vår en tiltaksblanding ved halebiting: FORMAT Trivsel. Denne gis ved siden av kraftfôrrasjonen som et aktiviseringsfôr. FORMAT Trivsel sin store pelletsstørrelse gjør det enkelt for grisene å leke og rote med fôret. I tillegg inneholder FORMAT Trivsel mye roesnitter som gjør grisen mett og rolig, samt viktige mineraler for å stoppe halebiting.

Aktiviser grisen!

I tillegg til valg av riktig kraftfôr er det flere ting bonden selv kan gjøre for å bedre dyrevelferden i besetningen og forebygge halebiting. Grovfôr er en av de viktigste og enkleste tiltakene for å bedre dyrevelferd i fjøset. Dyra får både tilfredsstilt behovet for å rote og de får tilført fiber og magefyll som gir metthetsfølelse.

I tillegg bør grisene få tildelt leker og annet sysselsettingsmateriale. Her er det nyhetens interesse som gjelder, så bytt leker ofte! Aller best fungerer «leker» som halm, grener, rep og vedkubber da disse holder på grisens oppmerksomhet.

Ventilasjonssystemet

Følg også med på ventilasjon og temperatur i avdelingen. Store skifter mellom dag- og nattemperatur kan være utfordrende for et ventilasjonsanlegg. Det er utrolig viktig at ventilasjonen fungerer som den skal. Dersom grisen blir for varm eller utsettes for trekk vet vi at disse faktorene bidrar til stress og raskt kan utvikle seg til halebiting! Her tilbyr Felleskjøpet serviceavtaler på klimaanlegg levert av oss der du kan få hjelp til å kontrollere at anlegget fungerer.

Tørrstoffprosent og fôrkurve

Svineprodusenter som bruker våtfôringsanlegg har enda et verktøy de kan benytte seg av. Å redusere tørrstoffprosenten i våtfôrblandinga vil gjøre at vannmengden øker og grisen spiser dermed et større volum per måltid. Dette vil gjøre grisen mer mett. Slaktegris på restriktiv fôring kan gjerne ha en tørrstoffprosent på 19-20 % etter 100 kg levende vekt. Halebiting oppstår som oftest på grunn av stress og sultfølelse er noe som stresser dyrene. Ved utbrudd av halebiting kan man øke fôrkurven om man fôrer restriktivt.

FAKTA:

Forebygg halebiting:

  • Grovfôr
  • Leker som trigger nysgjerrighet
  • FORMAT Trivsel
  • Kontroll av ventilasjonsanlegg
  • Justering av fôrkurve og tørrstoffprosent ved våtfôr

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr 8, 2017.