va som er riktig kan variere fra besetning til besetning. Mange ønsker å fôre så billig som mulig, men er det alltid lønnsomt å kjøpe det rimeligste kraftfôret?

Testfôring

Vi har gjennomført en testfôring hvor vi sammenlignet to kraftfôrslag med henholdsvis lavt energinivå og lavt proteinnivå. Format Vekst 105 mot en blanding med middels energinivå og høyt proteinnivå, Format Vekst 120. Testen er gjennomført som enhetsfôring i begge ledd. Man kan også si at vi testet et rimelig kraftfôr mot et dyrere kraftfôr. Se tabell.

Tabell

Testresultater:

 

God tilvekst

Tilveksten ble god ved bruk av begge fôrslagene. Det som skiller mest er fôrforbruk og kjøttprosent. Kjøttprosenten ble 1 % dårligere ved bruk av Format Vekst 105, enn ved bruk av Format Vekst 120. Dette skyldes mest sannsynlig at proteinforsyningen tidlig i grisens liv er blitt for lav. Format Vekst 105 er et fase 2-fôr, så det er ikke overraskende at kjøttprosenten er gått ned. Ved å bruke Format Vekst 105 slik det skal brukes, som et fase 2-fôr, kan man forvente en bedre kjøttprosent enn i denne testen.

Redusert fôrforbruk

Fôrforbruket ble redusert med 0,14 Fen/ kg tilvekst ved å bruke et sterkt nok fôr, Format Vekst 120. Dette betyr mye for fôrkostnadene. Når forskjellen i fôrforbruk blir så stor, betyr det faktisk at det blir lavest fôrkostnader ved å bruke det dyreste fôret. Dette i tillegg til en økt kjøttprosent gjør at dekningsbidraget blir 64 kr bedre ved bruk av Format Vekst 120 i stedet for Format Vekst 105. For en konsesjonsbesetning utgjør dette over 130 000 kr i differanse på dekningsbidraget.
Man kan konkludere med at «billig» fôr ikke nødvendigvis gir best økonomi.

Ta kontakt med din lokale fagkonsulent om du trenger råd for å finne det fôret som gir best økonomi i din besetning.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr. 10 2018.