Alle disse produktene er eksempler på hva som finnes av allsidige tilskuddsfôr:

  • Pluss Storfe (sekk)
  • Pluss Storfe VM-blokk
  • Pluss Storfe Mineralstein
  • Pluss Sau (sekk)
  • Pluss Sau VM-blokk
  • Pluss Sau Mineralstein

Pluss E-vitamin med selen og biotin er eksempel på et ikke-allsidig tilskuddsfôr. Dette produktet anbefales som et tiltaksprodukt for klauvhelse og fruktbarhet spesielt til svin. Pluss E-vitamin med selen og biotin mangler eller har lavt innhold av viktige mineraler og vitaminer. Dette er for eksempel A-vitamin, D-vitamin, magnesium, kobber og kobolt. A-vitamin har betydning for fruktbarhet og tilvekst, mens D-vitamin er for vekst og skjelett. For lite magnesium kan gi økt risiko for melkefeber og for lite kobber kan gi redusert melkeytelse. Kobolt trengs for sikre god vekst.

Tabellene sammenlikner tilførsel av noen viktige mineraler og vitaminer ved bruk av et allsidig tilskuddsfôr sammenliknet med Pluss E-vit med selen og biotin. Her er det brukt anbefalt dosering fra bruksanvisning på etikett. MineralBolus anbefales i beitesesongen når det ikke passer å gi annet tilskuddsfôr, for eksempel på utmarksbeite. Bolus inneholder i all hovedsak kun mikromineraler og ikke viktige vitaminer og makromineraler. Bolus er ikke et allsidig tilskuddsfôr.

Storfe: Tabellen viser at det tilføres mer E-vitamin, selen og biotin ved bruk av Pluss Storfe, sammenliknet med Pluss E-vitamin med selen og biotin. I tillegg gir Pluss Storfe tilførsel av andre mineraler og vitaminer.

 

Sau: Tabellen viser at det tilføres mer selen og samme mengde biotin ved bruk av Pluss Sau Appetitt sammenliknet med Pluss E-vitamin med selen og biotin. I tillegg gir Pluss Sau tilførsel av andre mineraler og vitaminer.

 

 

Kampanje på melkeerstatninger til lam

Til og med 25. mars gis det 50 kroner i rabatt per sekk på Pluss Ulla og Pluss Lambert ved kjøp av hel pall.

På www.felleskjopet.no kan du lese mer om kampanjen og om produktene.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr. 2 2019