Riktig fôring av kalven fra fødsel stimulerer til god tilvekst og god helse. Felleskjøpet har produktene du trenger for god tilvekst og friske kalver.

Formel Kalv

Formel Kalv er et kraftfôr tilpasset den unge drøvtyggeren. Kraftfôret har høg smaklighet og en sammensetning som bidrar til tidlig vomutvikling, et sundt tarmmiljø og god tilvekst. Formel Kalv gis fra fødsel til 10 uker.

Formel Mysli Start

Formel Mysli Start er en blanding av mikronisert bygg og mais, og grunnpellets. Blandingen er tilpasset den unge drøvtyggeren og gir samme gode effekt som Formel Kalv. Formel Mysli Start gis til kalven fra fødsel til 8 uker.

Mjølkeerstatninger

Start med mjølkeerstatning etter råmjølksperioden – ca. 3-5 dager etter fødsel.

Pluss mjølkeerstatninger har ulikt proteinnivå og passer både i moderate og intensive fôringsstrategier.

Pluss Alma

Pluss Alma er norskprodusert, proteininnholdet er 21%. Pluss Rosa og Pluss Stjerna er begge produsert i England, proteininnholdet er 23 % i Pluss Rosa og 26 % i Pluss Stjerna.

Alle Pluss mjølkeerstatninger til kalv er lettsyrnet for å opprettholde god tarmhelse. Produktene er holdbare i et døgn etter utblanding.

Følg bruksanvisning for utblanding. Sjekk at automat er riktig innstilt/ kalibrert, og sjekk volumvekt på pulver.

Pluss til kalven

Pluss Kalvepasta inneholder antistoff som har gunstig virkning på kalvens immunforsvar. Pluss Kalvepasta anbefales å gis de 3 første dager etter fødsel, spesielt ved liten tilgang på råmjølk eller ved ukjent råmjølkskvalitet.

Pluss Helmaks blandes i helmelka, og inneholder viktige mineraler og vitaminer som det er for lite av i helmelk. Tilførsel av disse mineraler og vitaminer virker positivt på kalvens immunforsvar og helse.  

Pluss Friskus inneholder organiske syrer som hemmer veksten av uønskede bakterier (for eksempel E.coli bakterie), uten å påvirke de ønskede bakteriene (mjølkesyrebakteriene). Dette gir grunnlag for god tarmhelse. Pluss Friskus blandes ut i mjølk/mjølkeerstatning og kan gis hele mjølkeperioden.