Temperatursvingningene mellom dag og natt sensommer og høst fører til høyere risiko for heng og varmgang i silo på denne tiden av året enn ellers. Vi oppfordrer derfor alle kundene våre til å holde et ekstra øye med kraftfôrsiloene nå utover høsten for å oppdage slike utfordringer tidlig.

Rengjøring

Støv kan legge seg på siloveggen, spesielt mot den kanten sola står og i toppen for de som ikke har utlufting. Hvis dette bygger seg opp over tid vil det øke risikoen for muggdannelse. Muggsopper er svært giftig og kan forårsake stor skade i din produksjon. Siloene bør derfor rengjøres 1-2 ganger per år. Generelt anbefaler vi å bare bruke høytrykksluft eller kost for å få ut eventuelle rester. Hvis en ønsker å desinfisere siloen kan dette gjøres med for eksempel Virocid som kan kjøpes på Felleskjøpet.

Det er viktig at siloen er helt tørr før ny levering slik at en ikke får heng som følge av fuktighet. Husk å fjerne rester du koster ned av siloen, dette kan ikke brukes som dyrefôr!

Vær forsiktig!

Vi vil også minne om farene ved denne type arbeid. Å stikke hode inn nedenfra hvis det er heng i siloen kan medføre stor risiko. Sikre deg godt hvis du skal klatre på utsiden av siloen.

Har du spørsmål: nøl ikke med å ta kontakt med din fagkonsulent eller vår Kundetjeneste på 72 50 50 50.