0

Morløse føll

Det finnes knapt noen mer fortvilt situasjon enn når hoppa dør under fødselen eller i tiden rett etter, og man står igjen med et nyfødt og sultent føll. Hva gjør vi da?

Føll som ligger i graset. Foto.

Før du leser videre må vi understreke at de absolutt fleste fødsler og tiden etter går helt utmerket, og du som har ei drektig hoppe skal ikke behøve å ha mareritt om at hoppa di dør. Dette er bare informasjon du trenger å vite noe om dersom du en gang skulle komme i den uheldige situasjonen at du får et morløst føll.

Råmelk

Det aller viktigste er at føllet får i seg den livsviktige råmelken. Råmelk er den aller første melken fra hoppas jur etter fødsel, og den har et meget høyt innhold av livsviktige antistoffer til føllet. Det er ikke alle typer antistoffer som kan overføres fra mor til føll under drektigheten, og naturen har innrettet det slik at råmelken har et veldig høyt innhold av disse antistoffene.

Den første melken som blir produsert etter fødsel har høyest innhold av antistoffer, og mengden daler raskt i løpet av det første døgnet. Tilsvarende har naturen ordnet det slik at føllets tarm har en egenskap de aller første timene av føllets liv til å ta opp disse antistoffene og føre dem over i føllets blod.

Evnen til å ta opp antistoffer avtar raskt, og jo før føllet får i seg disse antistoffene, jo bedre. Etter 6 timer er evnen til å ta opp antistoffer fra råmelka tydelig nedsatt, og dersom føllet ikke har greid å drikke råmelk i løpet av de første 6 timene bør du snarest kontakte din veterinær. Veterinæren vil kunne legge ned råmelk i føllets magesekk med en tynn sonde gjennom nesen.

Hvis føllet ikke får råmelk vil det ikke kunne forsvare seg mot bakterier vi har rundt oss daglig, og vil ha stor risiko for alvorlig sykdom eller død de første ukene av livet sitt. Dersom hoppa dør under fødselen eller like etter bør man forsøke å melke ut litt råmelk fra henne. Hver dråpe man kan få i føllet er gull verdt! Større oppdrettere har ofte frosset ned litt råmelk fra en tidligere følling, forhør deg med oppdrettere i ditt nærmiljø om de kan hjelpe deg med litt råmelk. I nødsfall kan også råmelk fra ku brukes, det er i hvert fall bedre enn ingenting. Føllet bør få minimum 2 liter råmelk, gjerne mer! Dersom du ikke får tak i noe råmelk kan føllet få en plasmaoverføring fra morens blod.

Ammehoppe

Når føllet har fått i seg den livsviktige råmelken er gjerne ikke problemene over, for hva gjør vi nå? Dersom hoppa føller i «høysesongen» fra april til juli er det god mulighet for å få tak i ei amme, det vil si ei hoppe som nylig har mistet sitt eget føll, og som har et godt gemytt og er villig til å ta seg av et annet føll. Jo nærmere det er at hoppa mistet sitt eget føll, jo større sannsynlighet er det for å lykkes med å få de to uheldige til å bli et godt team. Dersom hoppa ikke melkes etter at føllet hennes forsvant vil melkemengden raskt dale, og hun vil etter hvert gjerne miste interessen for å få et nytt føll. Dersom det har gått mindre enn 3-4 dager siden hoppa mistet føllet er det verdt et forsøk!

Det finnes gode muligheter for formidling av ammehopper. Ei amme er viktig for andre ting enn melk, hun vil også lære føllet mye «hestevett» og være trygg og god for føllet å ha i oppveksten. Dersom man har mulighet til å skaffe ei amme til føllet vil det være den beste løsningen. På Facebook kan du søke deg fram til gruppen «Ammehjelp for hester». Der formidles informasjon om ledige ammer (hopper som har mistet føllet sitt) og føll som trenger amme.

Melkeerstatning

Dessverre er det ikke alltid det lar seg gjøre å skaffe en amme. Hva gjør man da? Føllet er sultent og trenger mat! Det skjer også hvert år tilfeller der hoppa dør fra føllet sitt etter noen uker eller måneder, da er det små muligheter for å få vendt føllet til en amme. Føll vokser enormt raskt de første ukene av livet sitt, opp til en kilo om dagen. Hoppemelk er proteinrik og har en sammensetning som er perfekt for at føllet skal utvikle seg på best mulig måte. Når føllet ikke lenger har fersk melk tilgjengelig er det viktig at vi gir det det nest beste det kan få, nemlig melk brygget fra melkepulver utviklet for nettopp føll. Det finnes flere merker på markedet, og felles for alle er at de koster mye… Et føll på ca 2 måneder drikker 15-18 liter melk om dagen, og det kan bli store utgifter til melkepulver før føllet kan gå over på vanlig diett etter ca 5 mnd. Likevel er dette føllets beste mulighet til å utvikle seg til en sterk og sunn voksen hest.

Dersom det morløse føllet mister appetitten bør du være spesielt oppmerksom på magesår. Føll som har fått lite eller dårlig råmelk vil være ekstra utsatt for infeksjoner de første månedene av livet. Vær raskt ute med å kontakte veterinær dersom føllet får feber, spiser dårlig eller viser tegn til magesmerter. Leddbetennelser, lungebetennelse, navleinfeksjon og diaré er vanlige komplikasjoner hos føll som ikke har nok antistoffer i blodet.

Det er ikke bare dyrt, men også arbeidskrevende å flaske opp et føll. Til å begynne med bør føllet få melk av flaske 10-12 ganger i døgnet. For store måltider og for lang tid mellom måltidene gjør føllet stresset, og risikoen er stor for magesår på de små føllene.

Oppfôringsplan ved bruk av Salvana melkeerstatning til føll finner du her. 

Ha gjerne en nær dialog med din veterinær underveis. Det er også viktig med god hygiene på alt føllet drikker av. Bøtter og flasker som føllet drikker av må rengjøres grundig for å forhindre uheldig bakterievekst. Spør om hjelp til å finne gode rengjøringsprodukter til melkeutstyr i din Felleskjøpbutikk.

Til å begynne med vil de fleste føll drikke best av flaske, men det anbefales å gå over på bøttefôring så raskt som mulig. Du lærer føllet å drikke fra bøtte ved å la det suge på fingeren din, og så føre hånden ned i bøtta med melk mens føllet fremdeles suger på fingeren. Da vil føllet oftest lett forstå at det er veldig enkelt å drikke fra bøtte i forhold til fra flaske. Enkelte føll har et stort sugebehov og vil aller helst drikke av flaske lenge. Jo eldre føllet blir, jo større måltider kan det få, og jo sjeldnere trenger det å få melk. Det kan være praktisk å blande hele dagsrasjonen på en gang, og la den ferdig utblandete melken stå i kjøleskapet mellom måltidene. Melken varmes til 40-42 grader før føllet skal fôres, mange små føll liker godt at melken er god og varm.

Fast føde

Fra føllet er to uker gammelt kan det tilbys høy og rent vann. Fra føllet er en måned gammelt kan det også tilbys kraftfôr. Velg et godt og næringsrikt høy og et spesialkraftfôr for føll. Til å begynne med får det høy og kraftfôr mest for å venne seg til smaken, men når føllet blir eldre er det viktig med fast føde for at føllets fordøyelsessystem skal utvikle seg riktig. Etter ca 5 måneder kan føllet slutte med melkeerstatning dersom det har blitt god på å spise annen mat.

Se vårt utvalg av Champion kraftfôr her. 

Dersom det morløse føllet ikke får en amme bør det absolutt få en snill artsfrende å vokse opp sammen med. En snill ponni eller stallens mest tålmodige og godsindige vallak kan også gjerne ta denne jobben. Et føll som vokser opp med kun mennesker rundt seg vil ha vansker med å fungere sammen med andre hester siden.

Dersom hoppa dør når føllet er litt eldre kan det ofte være vanskelig å få en amme til å godta føllet. Det er selvfølgelig et stort sjokk for et lite føll å bli uten sin mor, men ernæringsmessig er utfordringene mye mindre nå. Føllet har fått i seg råmelk, og har kanskje allerede begynt å drikke vann. Det går som oftest greit å få disse føllene til å drikke melk fra bøtte, den største utfordringen i slike tilfeller er kanskje å skaffe en snill ”onkel” eller ”tante” slik at føllet ikke knytter for sterke bånd til mennesker.

Det kan også være aktuelt å gi Salvana melkerstating til føll under hopper som melker dårlig. Dette skyldes gjerne sykdom hos hoppa, men kan også skyldes at hun ikke har god nok evne til å produsere melk. I de sjeldne tilfeller der hoppa får levendefødte tvillinger vil hun også ha problemer med å melke nok til begge, og det kan være en god ide å tilby ekstrafôring med melk til den ene eller begge føllene.

Vi ønsker også å hjelpe om et føll mister moren sin utenom butikkenes ordinære åpningstid. Derfor har vi plukket ut noen butikker jevnt fordelt over hele landet som til enhver tid skal ha en 3-kilosbøtte med Salvana hoppemelkerstatning stående klar. Dette holder til 3-4 dagers forbruk til et nyfødt føll. Sier du fra til butikken bestiller de opp en 25-kilos sekk fra hovedlageret slik at du har den før du har brukt opp den første bøtta.

Melkeerstatning til føll finnes i 25 kgs sekk og 3 kgs bøtte.

Vi vil strekke oss langt for å hjelpe deg som er i denne uheldige situasjonen, bare gi oss beskjed!

For å finne din nærmeste butikk med Salvana melkerstatning til føll på lager, kontakt din Felleskjøpetbutikk eller kundetjenesten Felleskjøpet Agri på tlf 72 50 50 50.

Klikk her for å finne din nærmeste Felleskjøpetbutikk.

Kommentarer