Vi snakker nå om müsli til verpehøns!

Høsten 2016 lanserte Felleskjøpet fôrserien KROMAT Gull Müsli til slaktekyllingforeldre. Samtidig startet vi utprøving av müsli til verpehøner. I løpet av høsten og vinteren har utvalgte verpehønsflokker fått lov til å meske seg på fôr med denne nye strukturen. Vi har valgt ut flokker i forskjellige stadier av produksjonen, ulike produksjonsformer og siloer. Se tabell.

Endringene

Flokkene er blitt fulgt opp tett på endringer i produksjonsresultater og mulige utfordringer. Det første innsettet handlet om å finne riktig struktur på fôret som skulle gi hønene den fordelen det er med müsli og samtidig lite utfordringer med det tekniske og praktiske i forhold til produksjon, transport, lagring og utfôring.

Tilbakemeldingene har vært positive! Vi opplever langt færre utfordringer med müsli enn med grynet vare. Fôret har en jevn struktur fra lass til lass og det oppleves som støvfritt. Hønene betegnes som roligere under fôring, de bruker litt lenger tid på å spise og trivselen har økt. Fôropptak har vært jevnt og produksjonsresultatene har vært upåvirket av fôrskiftet. I tillegg får vi tilbakemelding om færre skitne egg og dypere plommefarge. Fra sommeren 2016 og frem til nå har det blitt produsert 3300 tonn med müsli til fjørfe på Kambo. De aller fleste rugeeggkundene våre på Østlandet benytter müsli med gode resultater og tilbakemeldinger.

Bedre helse og dyrevelferd

Müslifôr er et upelletert fôr. Råvarer av ulik grad av knusing og valsing blandes og varmebehandles. Alt fra hele korn til små partikler. Müsli kan inneholde en større mengde grove partikler, hele korn og grov kalk, uten at det går på bekostning av fôrets pelleteringsegenskaper. En høy andel grov struktur i fôret er positivt for fordøyelse og tarmhelse. Hønene får utviklet en god kråsfunksjon og tarmaktivitet. Dette øker utnyttelsen av fôret og kan bidra til økt produktivitet.

Skallkvalitet

Fôret til verpehøns må inneholde riktig mengde kalk av riktig partikkelstørrelse. For at høna skal kunne produsere egg med god skallkvalitet må kalken være tilgjengelig for høna når hun trenger det. Høna tar kalk både fra fôret direkte og fra knokkelvevet. Kalk av grov struktur vil ligge i kråsen og frigis kontinuerlig slik at det kan suges opp lenger ned i tarmsystemet. Ved pelletering vil det være utfordrende å beholde den grove strukturen på kalken, selv om den tilsettes som grov kalk i blandingen. I müsli vil vi kunne gi en større mengde kalk av den riktige strukturen. De hønene som har høyt kalkbehov, vil også kunne ta til seg mer kalk ved at de selv kan velge det.

Økt dyrevelferd

Fra flere studier og tilbakemeldinger fra de store hybridselskapene meldes det om økt dyrevelferd ved bruk av müsli. Ved overgang til frittgående produksjon og forbud mot nebbtrimming, vil det å øke hønenes sysselsetting sterkt motvirke adferd som hakking og kannibalisme. I Norge har vi produsert egg i frittgående anlegg og med høner som ikke blir nebbtrimmet uten større utfordringer. Å gi hønene mulighet til fôrsøking er et godt dyrevelferdsmessig tiltak, også når det ikke er utfordringer. Når fôrutnyttelsen bedres gjennom avlsarbeid, blir det enda viktigere å gi hønene et fôr med en struktur som de bruker mer tid på.

Bruk av müsli til fjørfe har flere fordeler, både for helse, dyrevelferd og produksjon. Dette er fordeler vi ønsker at våre kunder skal dra nytte av. I løpet av våren 2017 vil vi utvide vårt müsli-sortiment til utvalgte verpeblandinger.

Spør din kraftfôrkonsulent om mer informasjon om müsli til fjørfe.

Tabell: Test av müsli til verpehøns

Silotype Mafasilo, silo 1 Roxcell, silo 2 Big Dutchman silo 1 og 2
Silokapasitet   14 tonn  14 tonn 
Testfôr v. oppstart  Test Gul Verp 2 S Test Gul Verp 2 S Test Gul Verp 1
Testfôr endring Test Gul Verp 3 S    
Alder v. oppstart  54 uker  68 uker  30 uker 
Hybrid Lohmann Lohmann Lohmann
Frittgående/miljøbur  Frittgående Miljøbur, Farmhus  Frittgående
Fôrprogram før oppstart  Gul Verp  Gul Verp 2 S Verp Opp

 Artikkelen står også på trykk i Samvirke 4-2017