Felleskjøpet tilstreber høy leveringskvalitet på kraftfôr, men vi ønsker å bli enda bedre på å ha enda høyere fyllingsgrad på bilene våre og bedre produksjonseffektivitet ved våre kraftforfabrikker. Dette er bra for miljøet og kvaliteten på kraftfôret - i tillegg til at det er fornuftig økonomisk. For å få til dette ønsker vi en noe lengre planleggingshorisont for å oppfylle deres kraftfôrønsker.

Det er penger å spare for våre kunder ved bestilling av kraftfôr i god tid med fleksibel levering (normalordre). Bestilles kraftfôr i god tid, får fabrikken optimalisert produksjonskapasiteten, og transport kan gjøres mest mulig rasjonelt. Denne gevinsten tilfaller våre kunder ved at vi klarer å holde igjen utviklingen på fraktpriser.

I korte trekk er endringene i de nye betingelsene som følger: 

• Bestillingsfrist endres fra dagens frist kl 13:00 til kl 12:00.
• Lørdag tas ut som virkedag - det betyr at bestillinger kanskje må gjøres en dag tidligere i uken.
• Rabatt for netthandel økes fra kr 70 til kr 100 for å inspirere enda flere til å benytte seg av Min gård til normalordre.
• Det etableres en døgnbemannet vakttelefon for akutte behov for kraftfôr der du kobles direkte til logistikkvakten og kan få hjelp.

Felleskjøpet Agri leverer over store deler av landet, og leveringstider og ruter varierer noe med geografien - se de vedlagte fullstendige bestillings- og leveringsbetingelser for flere detaljer.

Vi håper de nye bestillings- og leveringsbetingelsene bidrar til at vi sammen kan få til enda mer miljøvennlig, effektiv og økonomisk kraftfortransport samtidig som vi opprettholder den gode servicen vi ønsker å gi alle våre kunder.

Se de nye betingelsene her.