For å sikre god tilvekst på lam og kalv kan støttefôring ved beiteslipp være en god løsning.

Forenkler støttefôring på beite

Mens vi venter på våren kan det være nødvendig å begynne planleggingen av beitesesongen. Med fjorårets utfordringer med tørke og avlingsskader bør du ha god kontroll på fôrlageret, og gjøre en vurdering på hvor lenge det rekker. Er konklusjonen at et tidlig beiteslipp er nødvendig, kan Formel Grov være noe for deg.

Våre kunder har god erfaring med bruk av Formel Grov til sau i lammingsbinger og tidlig beite. Med økende besetningsstørrelse er det behov for å finne gode fleksible løsninger for å utnytte plassen best mulig. En sein vår eller tomme fôrlager forsterker behovet for å kunne støttefôre mordyr ved slipp på et tidlig beite både for saue- og ammeku-produsenten. Høsten 2018 testet noen besetninger med ammeku Formel Grov med gode erfaringer. Ved utfôring på et tørt sted blir det minimale fôrtap, selv ved utfôring rett på bakken.

Formel Grov er en unik størrelse som legger seg opp på graset og minimerer fôrtap ved fôring rett på bakken. Fôringplassen må være tørr for å unngå at pelletsen tråkkes ned, og med fôring rett på bakken kan utfôring enkelt flyttes etter behov.   

For informasjon om bestilling av varen, se Felleskjøpet.no.