Primært anbefales et allsidig tilskuddsfôr som inneholder alle mineraler og vitaminer som dyret har behov for. Eksempel på allsidig tilskuddsfôr er Pluss Sau i sekk, Pluss Sau VM-blokk og Pluss Sau Mineralstein. Disse produktene vil i mange tilfeller ikke være aktuelle å gi på utmarksbeite og da er Pluss Bolus Sau et godt alternativ. Det er lite selen i beitegras i hele landet . Pluss Bolus Sau inneholder selen og andre mikromineraler.

Bruk alltid egnet applikator ved innsetting av Pluss Bolus i vomma. Dosering er 1 bolus per sau.

Pluss Bolus Sau skal ikke gis til lam eller sau som veier mindre enn 45 kg. Det skal ikke gis annet mineral- og vitamintilskudd i tillegg til Pluss Bolus Sau.

Se etikett Pluss Bolus Sau ( PDF 539 kB)

Bruksanvisning:

1.Rengjør applikatoren nøye før bruk. Legg bolusene i sylinderen på applikatoren.

 

2. Åpne dyrets munn og plasser applikatoren forsiktig i retning av den øvre delen av munnhulen. Hold dyrets hode rett med strukket hals.

 

3. Skyv forsiktig inn applikatoren. Det skal ikke oppstå motstand.

 

4. Når applikatoren er helt inne i riktig posisjon, press forsiktig håndtaket for å legge inn bolusene. Hvis det oppstår motstand er applikatoren ikke riktig plassert, dra applikatoren ut og gjenta prosedyren.

Applikator Bolus Sau: