En smågris opplever flere overgangsperioder som utfordrer fordøyelsessystemet og dens evne til fôrutnyttelse. Konsekvensen er stagnasjon i fôropptak og tilvekst. I verste fall får smågrisen sykdomsutbrudd som følge av ugunstige forhold i tarmen. Eksempler på vanskelige perioder er avvenning og flytting ved salg. Ved å opprettholde smågrisens tarmhelse vil den takle disse overgangene bedre. I neste omgang gir dette lavere dødelighet, mindre sykdom og høyere tilvekst. Dersom besetningen har utfordringer med spedgrisdødelighet og diaré, eller manglende fôropptak i forbindelse med avvenning, vil man kunne forvente god effekt ved bruk av Tonisity Px.

Økt overlevelse og høyere tilvekst

På innsiden av tynntarmen er det et cellelag som kalles mucosa, dette utgjør tarmslimhinnen. Mucosa folder seg flere ganger og har i tillegg fingerlignende utstikkere som kalles tarmtotter. Tarmtottene har igjen utstikkere som kalles mikrovilli. Dette skaper et enormt overflateareal hvor absorpsjon av næringsstoffer kan foregå. Nede mellom tarmtottene finner vi krypter hvor celleproduksjonen foregår, og disse cellene utvikler seg med sine egenskaper for henholdsvis enzymproduksjon, slimproduksjon og absorpsjon etter hvert som de vandrer oppover tarmtottene. Dette cellelaget skiftes ut og fornyes hele tiden.

Forsøk har vist at grisunger som har fått Tonisity Px har større absorpsjonsoverflate i tarmen enn gris som ikke har fått tildelt Tonsity Px. Dette gjør at de kan ta opp mer av næringsstoffene som passerer tynntarmen og grisen utnytter fôret bedre. Det er også funnet lavere spedgrisdødelighet og økt tilvekst etter avvenning. Produktet er også testet i flere norske besetninger med gode tilbakemeldinger fra testvertene.

Avvenningen er en tøff periode

Norsk gris avvennes når den er 4-5 uker gammel, mens i naturen ville den gradvis ha blitt avvent melk fra rundt 8 ukers alder. Immunforsvaret til grisungen er svakt ved 4-5 ukers alder og i tillegg er alle endringene ved avvenning stressende for grisen. Purka forsvinner og med henne kilden til både næring og varme. Det er også purka som i stor grad har styrt fôringstidene ved å kalle på grisungene. Det betyr at når hun er borte spiser grisungene mindre og sjeldnere. Dette fører til strukturelle endringer i tarmslimhinnen hos grisen hvor tarmtottene blir kortere og kryptene grunnere. Dette reduserer igjen produksjon av fordøyelsesenzymer og færre næringsstoffer absorberes. Fôret beveger seg da saktere gjennom fordøyelseskanalen, og som resulterer i lavere tilvekst like etter avvenning og økt risiko for sykdom.

Bedre utnyttelse av melk og kraftfôr

Tonisity Px er utviklet for å forsyne cellene i tarmslimhinnen med akkurat de næringsstoffene de trenger. Den har en sammensetning av proteiner, aminosyrer, mineraler og elektrolytter som gir næring til disse cellene og bidrar dermed til en sunnere tarm. En velfungerende slimhinne i tarmen er nødvendig for å sikre absorbsjon av næringsstoffer og utvikling av immunforsvaret. Da utnyttes næringen fra melk og kraftfôr bedre.

Brukes første leveuke og/eller rundt avvenning

Tonisity Px er et pulver som kan brukes i første leveuke og/eller rundt avvenning. Du kan velge om du ønsker å bruke det kun i første leveuke eller om du også tar det i bruk rundt avvenning. Har du avvenningsproblemer vil vi anbefale at du bruker Tonisity Px også her.

Slik gjør du det

Pulveret blandes ut med lunkent vann og gis i skåler. Produktet er enkelt å bruke, både ved utblanding, tildeling og rengjøring, men man skal utvise nøyaktighet ved utblanding i vann for å sikre optimal konsentrasjon – løsningens konsentrasjon skal være lik cellenes egen konsentrasjon av elektrolytter. For å få til dette brukes måleskjeen som følger med produktet. 0,5 liter løsning/kull gis i drikkeskåler i spedgrishjørnet fra dag 2 til 8. Proteindrikken er svært smakelig og hygiene opprettholdes ved at skålene tømmes raskt.

Deretter brukes løsningen igjen rundt avvenning fra 3 dager før avvenning til 3 dager etter avvenning, totalt 6 dager. I dagene før og etter avvenning blandes løsningen med smågrisens kraftfôr; man kan velge om man vil helle det på toppen av kraftfôret eller blande kraftfôr og løsning til en grøt.


ENKELT Å BLANDE UT: Tonisity Px er et pulver som røres ut i vann. Fås kjøpt i 5 kg sekk med måleskje inkludert for enkel utblanding.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr. 9 2018.