I Prosjektet 2020 er det satt opp noen konkrete mål. Godt samarbeid på tvers av alle rådgivingsorganisasjonene i Norge, samordna rådgiving og ikke minst fokus på grovfôrdyrking, gir oss håp om at vi skal lykkes.

Egne mål på egen gård

Alle bør ha et mål for sin grovfôrproduksjon. Sett deg egne mål om avling og kvalitet. Ved bevisst planlegging og fokus er det enklere å nå målene om riktig og nok grovfôr tilpasset din produksjon.

Ulik produksjon gir ulike krav til grovfôret

Produksjonsdyra våre har høyt krav til energi og protein. Det samme kravet stilles ikke til dyr i vedlikeholdsperioden. Du må ha et bevisst forhold til dette når du planlegger høsteregimet på gården. Sinkua, drektige kviger og voksen sau etter paring stiller andre krav til grovfôret. Derfor er det viktig at dette også er med i planleggingen. De trenger fôr med god vomfylling og lav energi. Vi ser mange tilfeller av at feil bruk av grovfôr fører til feite dyr.

Felles for alt grovfôr er kravet til hygienisk kvalitet. Mugg, sporer og feilgjæret silo er uønsket uansett produksjon. Riktig og nok ensileringsmiddel hjelper oss til å få godt surfôr til alle.

Godt grovfôr gir kortreist protein

Det er stort fokus på lokalprodusert mat for tiden. Å produsere mjølk og kjøtt basert på stor andel norske råvarer er viktig. Drøvtyggere produserer mye AAT når vomma fungerer optimalt, faktisk 60-80 % av behovet. En optimal mikrobeproduksjon er avhengig av nok raskt nedbrytbare karbohydrater, sammen med fiber som er potensiell nedbrytbar og høyt grovfôropptak. Dette gir godt vommiljø.

Ved å optimalisere egen grovfôrproduksjon vil du bidra til økt proteinproduksjon på egen gård.

Økt grovfôropptak gir flere muligheter:

  • Et vellykket gjæret grovfôr gir grunnlag for et høyere grovfôropptak enn surfôr med høyt innhold av gjæringsprodukter. Ved å øke grovfôropptaket kan man bytte til et kraftfôr som har høyt innhold av norske karbohydratråvarer. For eksempel FORMEL Energi Basis. Ved høyt grovfôropptak vil dette fungere godt uten å gi «sur vom».
  • Godt surfôr sammen med FORMEL Energi Basis gir økt mikrobeproduksjon, og forholdene legges til rette for at mer av kuas AAT-behov blir dekket av eget fôr. Stort mer kortreist protein er det vanskelig å få.
  • Om du samtidig øker energiinnholdet i grovfôret fra 0,82 FEm/kg TS til 0,88 FEm/kg TS vil du redusere kraftfôrbehovet.
  • Summen av disse faktorene vil gjøre din produksjon mer norsk, og du vil kunne spare ca. 2000 kr ku/år *. Dette er regnet ut fra pris i april 2017 og bytte fra FORMEL Energi Premium 80 til FORMEL Energi Basis 80.

Økt tørrstoffinnhold er gunstig

I vårt langstrakte land er det ikke like lett for alle å planlegge med utstrakt bruk av fortørking. Når værgudene står oss bi og forholdene ligger til rette for det, er fortørking gunstig. Det er uansett penger å spare på å kjøre mindre vann, om vi bare får økt TS% fra 20 til 25. I tillegg til reduksjon i pakke- og transportutgiftene, kommer gevinsten av økt grovfôropptak og redusert gjæringsintensitet.

Når været og graset er klart

«Høstevinduet» kan være veldig smalt noen ganger. Været bestemmer, og noen dager er det ikke mulig å komme utpå. Da er det enda viktigere å utnytte de gode dagene best mulig. Gode forberedelser er viktig. Sørg for at redskapen er i orden, ha alt på plass slik som ensileringsmidler, plast og nett. Vær klar når været gir deg en mulighet. Det er nå du legger grunnlaget for neste vinters produksjon.

Lykke til med siloslåtten!

Grovfôr 2020

Prosjektet Grovfôr 2020 er et samarbeidsprosjekt der de fleste av de tunge landbruksaktørene er med. TINE, NLR, Yara og FKA sitter i styringsgruppa.

Målet med prosjektet er først og fremst å formidle den kunnskapen som er samlet i de ulike selskap og organisasjoner tilbake til produsenter og entreprenører på en best mulig måte. Dernest er det viktig at rådgivere og faglagene får informasjon.

Det er dannet 5 faggrupper i prosjektet. De ulike faggruppene tar for seg faktorer som arealbruk, såfrø, gjødsling, høsting, konservering, økonomi og informasjonsflyt.

Prosjektet har satt seg 3 hovedmål:

  • 20% økning i grovfôropptak
  • 20% økte avlinger
  • 20% redusert grovfôrkostnad

Det er planlagt 5-6 regionale fagsamlinger i 2017. To av samlingene er avholdt i vår og resten blir avholdt til høsten/vinteren. TINE og Yara er ansvarlige for planlegging og ledelse av disse samlingene.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr 5, 2017.