Volumvekta på kraftfôr varierer en del. Det kan være en nyttig rutine å sjekke hvor mye en liter fôr veier for hver ny fôrleveranse.

Det anbefales å fôre purker etter en fastlagt opptrappingsplan rett etter grising. Etter 14 dager får purkene kraftfôr tilnærmet etter appetitt. Selv da er det viktig å ha kontroll med hvor høgt fôropptaket er i fôrenheter.

Vi ble tipset av en kunde som hadde beregnet at gjennomsnittlig daglig fôropptak på purkene i ei pulje var på 7,3 fôrenheter. Dette var basert på at volumvekta var på 0,61 kg pr. liter. Ved nærmere kontroll, så viste det seg at FORMAT Laktasjon hadde en volumvekt på 0,70 kg pr. FEn. Det innebærer at fôropptaket reelt var på 8,38 fôrenheter i snitt pr. dag. Det utgjør en betydelig forskjell.

Vi har derfor sjekket volumvekta for fire av våre kraftfôrblandinger til purker ved alle vår fabrikker. Da fikk vi bekrefta at variasjonen var stor fra fabrikk til fabrikk. Tabellen viser resultatene:

  Gj.snitt, kg/liter Lågest - høgest
FORMAT Drektig ​ ​ 0,64 0,59 - 0,66
FORMAT Fødsel​ ​ 0,69 Bare en prøve
​FORMAT Purke ​ 0,67 0,62 - 0,72 ​
FORMAT Laktasjon ​ 0,68 0,62 - 0,72

Volumvekta vil også variere noe fra produksjon til produksjon ved samme fabrikk. Vi anbefaler derfor at du gjør en jevnlig sjekk.