En praktisk tilnærming til tildeling av fiber er å gi FORMAT Fødsel til purkene fra 14 dager før grising eller fra de settes inn i fødeavdelingen. Det sikrer purkene fiber som energikilde gjennom grisinga. En praktisk tilnærming til flere fôringer per dag jevnt gjennom dagen er å fôre kl 07-08, 15 og 20-21 de to siste dagene før forventet grising.

Rask grising sikrer flere levendefødte

En rask grising gir flere levendefødte grisunger, da en del grisunger faktisk dør i løpet av fødselsforløpet som følge av mangel på oksygen i fødselskanalen. Oksygenmangel kan også føre til at de som er levendefødte blir svakere og har dårligere utgangspunkt for å overleve de første dagene. Derfor ønsker vi oss en rask grising. I praksis kan grisingslengden variere mye blant purkene. Riktig fôring i dagene før grising hjelper purka til en raskere grising.

Flere måltider per dag

Det er en fordel å fôre purkene så jevnt som mulig gjennom døgnet for å sikre at de alltid har energireserver ved grising. Forsøk har vist at om det går mer enn 6 timer siden siste fôring og til grisinga starter er dette forbundet med en lenger grisingstid, flere dødfødte og økt behov for fødselshjelp. Danske feltobservasjoner har vist at ved to daglige fôringer som begge foregår innenfor «normal arbeidstid» startet 50 % av grisingene etter at det hadde gått 6 timer eller mer siden siste måltid. Det samme gjelder nok i norske besetninger. Det er derfor lurt å fordele dagsrasjonen på 3 daglige fôringer i stedet for 2 de siste dagene før forventet grising. Dette sikrer en jevnere tilførsel av energi. Idealet er å få til 3 fôringer med like mange timer mellom hver, men i praksis kan man prøve å fordele de tre fôringene jevnt utover dagen.

Gi det siste måltidet senere på kvelden!

Flesteparten av purkene griser på kvelden og i løpet av natten. Da er det dumt om siste fôring var klokken 17:00. I så tilfelle vil purka allerede ha brukt opp energien fra stivelse og sukker rundt klokken 21-22. For å sikre at purka har nok energi til grisinga gjennom natten bør siste fôring flyttes senere på kvelden, for eksempel klokken 20:00.

Fiber gir energi lenge

Purkas hovedenergikilde fra kraftfôret er karbohydratene. Vi kan da skille mellom stivelse og sukker som frigir energi raskt etter et måltid og fiber som gir energi lenge etter fôringa. Purka trenger begge deler. Stivelse og sukker fordøyes i tynntarmen og energien fra disse frigis i opptil 5 timer etter fôring. Det kan fort gå lenger tid enn dette fra siste fôring og til purka begynner å grise. Varer grisinga lenger enn 6 timer begynner purka å gå tom for energi. En sliten purke fører igjen til at fødselen tar enda lenger tid og vi er inne i en ond sirkel. Tilbys purka derimot et kraftfôr som også inneholder mye fiber får hun energi fra fiberfraksjonen i flere timer etter fôring. Dette skyldes at fiber brytes ned i blind- og tykktarm og her ligger fôret fra ca. fire timer etter fôring og opptil ett døgn. Felleskjøpet Agri har derfor noe fiber også i diefôrene våre. Samtidig anbefaler vi bruk av FORMAT Fødsel i perioden rundt grising, dette gir purka mye fiber og riktig type fiber.

Dersom du har spørsmål om kraftfôr og fôring ta kontakt med din lokale fagkonsulent.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr 10, 2017.