På våren er beitegraset både energi- og proteinrikt, og inneholder lite fiber. For å unngå problemer med sur vom og påfølgende lav ytelse og fettprosent er det viktig å starte med en 90-blanding. Disse blandingene har lavere PBV og noe mer fiber, og passer sånn sett godt til beiteslipp. Kyrne har ofte et høgt beiteopptak på det energirike og smakelige beitegraset om våren. Derfor er ofte 7-8 kg kraftfôr nok til høgtytende kyr på godt beite. Følg med på urea-innholdet i mjølka, og bytt til en 80-blanding hvis urea-innholdet synker utover i sesongen.

FORMEL Elite er en god beiteblanding som sørger for høgt tørrstoffinnhold i mjølka, det samme kan man oppnå med blandinga FORMEL ProFet. FORMEL Energi Premium er også en mye brukt kraftfôrblanding på beite. Særlig der en har høg ytelse på beite og har behov for å gi relativt mye kraftfôr om gangen. Ved setring, fellesbeite og situasjoner der en gir kraftfôr kun to ganger om dagen vil kyrne tåle høgere kraftfôrmengde med FORMEL Energi Premium enn med FORMEL Elite. FORMEL Energi Premium har også høgere energikonsentrasjon, slik at kyrne får i seg mer energi på lågere kraftfôrmengder.

Beite og fettprosent

Det er en kjent sak at mange opplever lav fettprosent i mjølka etter beiteslipp. Mye av årsaken til dette er kombinasjonen av lite fiber, mye umetta fett (CLA-fettsyrer) i beiteplantene og ofte større mengde kraftfôr per tildeling. Et godt tiltak for å motvirke dette er strukturfôring eller bufferfôring. Gi tilgang på et smakelig og middels slått surfôr eller tørrhøy inne om natta, eventuelt ute i en hekk på beitet. Dette gir et bedre vommiljø og grunnlaget for høgere fettprosent. Avgrense kraftfôrmengdene til maks tre kilo per tildeling for å unngå sur vom. En god gjødselplan er også viktig. Tommelfingerregelen er ofte og lite, og sørg for riktig kation-anion balanse i graset. Jordprøver kan være et nyttig hjelpemiddel.

Se brosjyre: Hvordan lykkes med beitinga. (PDF 3,1MB)

Vær obs på kvaliteten på høstbeiter

Utover høsten blir færre timer med sollys i døgnet. Etter som fotosyntesen er avhengig av lys vil kvaliteten på beitene avta. Ofte må en ha 2-3 ganger så stort beiteareal til samme antall kyr i september som i mai. Graset inneholder mindre sukker og fiber, og grovfôropptaket reduseres. Gode tiltak kan være støttefôring med grovfôr, og en må øke kraftfôrmengdene utover høsten for å holde ytelsen oppe. Sørg for å ta inn kvigene i tide for å unngå at tilveksten stagnerer, eller en kan gi dem kraftfôr ute for å kompensere for dårligere beitekvalitet.

Kontakt gjerne oss i Felleskjøpet for råd om kraftfôrvalg og beitestrategier.

Mineraler på beite

Dyra trenger tilskudd av mineraler i beitesesongen. Det er spesielt lite selen i beitegraset i hele landet. Kopper er det også lite av flere steder, spesielt i enkelte kystområder. Beitegras kan også ha lavt innhold av magnesium, kalsium og natrium.

Produkter

Primært anbefales det å bruke et allsidig tilskuddsfôr som inneholder alle viktige mineraler og vitaminer. Alternative produkter er Pluss Storfe VM-blokk, Pluss Storfe Appetitt pulver eller Pluss Storfe Mineralstein. Pluss Storfe Appetitt kan gis i Microfeeder- eller Basisfeeder-automat. Pluss Mg-rik er aktuelt å bruke når dyra går på beite som har lavt magnesiuminnhold.

Bolus

Pluss Bolus inneholder hovedsakelig bare mikromineraler og anbefales når det ikke gis annet tilskuddsfôr, for eksempel på utmarksbeite. Pluss Bolus Storfe frigjør mineraler i 120 dager og anbefales i sinperioden.

Pluss Bolus Storfe. Foto

ANBEFALES: Pluss Bolus anbefales når det ikke gis annet tilskuddsfôr, for eksempel på utmarksbeite.

Bruksanvisning:

1. Rengjør applikatoren nøye før bruk. Legg bolusene i sylinderen på applikatoren.

 

2. Åpne dyrets munn og plasser applikatoren forsiktig i retning av den øvre delen av munnhulen. Hold dyrets hode rett med strukket hals.

 

3. Skyv forsiktig inn applikatoren. Det skal ikke oppstå motstand.

 

4. Når applikatoren er helt inne i riktig posisjon, press forsiktig håndtaket for å legge inn bolusene. Hvis det oppstår motstand er applikatoren ikke riktig plassert, dra applikatoren ut og gjenta prosedyren.

Brukerveiledning - Se video

Saltslikkestein

Pluss Saltslikkestein Grå anbefales til storfe på grunn av sitt høge kopperinnhold. Merk at sau ikke skal ha tilgang til Pluss Grå Saltslikkestein. Saltslikkestein er et godt alternativ å bruke på beite for å dekke saltbehovet, men dette produktet har ikke tilstrekkelig innhold av mange andre mineraler og vitaminer som dyret har behov for.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr 4, 2016.