I Felleskjøpet har vi brukt høsten på å jobbe fram et helt nytt slaktegrissortiment. Dette sortimentet vil gi den jevne slaktegrisprodusenten bedre lønnsomhet og en ekstra dytt til griser «som vil fly».

Om sortimentet

Den største endringen er oppdelingen i et basissortiment som viderefører navnet FORMAT Vekst, og et mer påkostet sortiment som vil bære navnet FORMAT Stjerne. Begge sortimentene blir å finne med ulike energi- og proteinnivå for å dekke slaktegrisens behov både i tidlig og sein fase.

Vi har lang tradisjon for å tilby en rekke fôrblandinger som tar hensyn til grisens behov for energi og protein gjennom de ulike fasene av slaktegrisperioden. Det er også andre faktorer som påvirker behov og resultat; som dyremateriale, helse, fjøsmiljø og oppfølging fra produsenten.

En god oversikt over det nye sortimentet finnes i brosjyren som ble sendt ut med fagbladet Svin i starten av februar. Vi håper våre endringer i sortimentet bidrar til at du som slaktegrisprodusent stopper opp, tenker gjennom din fôringsstrategi og blir mer bevisst på dine valg.

Vekst-gris eller Stjerne-gris i ditt fjøs?

Kundene våre har opplevd god produksjonsframgang de siste to årene og resultatene hos toppbesetningene er fantastiske. Med Stjerne-blandingene ønsker vi først og fremst å nå besetninger som har høg tilvekst og svært god fôrutnytting. Disse grisene presterer svært godt ved bruk av en relativt liten fôrmengde, og kan ha glede av et fôr som er mer konsentrert på f. eks. vitaminer og mineraler for å dekke behovet hver dag. Dette er blandinger som vil koste mer enn tilsvarende Vekst-blandinger. De nye Vekst-blandingene vil være det naturlige valget for de aller fleste, og vi forventer at kundene opplever reduserte fôrkostnader og bedre dekningsbidrag ved bruk av disse basisblandingene. Også Vekst-blandingene er tilpasset gris med høg tilvekst, god fôrutnytting og helse i verdensklasse!

Med de to største enhetsblandingene våre, FORMAT Vekst 120 og FORMAT Vekst 110, vil vi tilby både som Stjerne og Vekst framover. FORMAT Vekst 130 vil bli erstattet av FORMAT Stjerne 130. Dette er ei blanding som først og fremst er tiltenkt ung, rasktvoksende gris med mer begrenset fôropptakskapasitet og større behov for konsentrerte næringsstoffer. Stjerne-blandinger vil være mindre aktuelt på slutten av slaktegrisperioden og FORMAT Vekst 105 vil derfor være den typiske sluttblandinga. I denne fasen har grisen godt fôropptak og behovet for ekstra vitaminer og mineraler er mindre. Dette prinsippet vil også gjelde for Soft-blandingene til våtfôring. Soft 125 vil ha høgere nivå av vitaminer og mineraler enn Soft 115 og Soft 105.

Eller har du kanskje Flex-gris?

Den billigste framfôringa av slaktegris kan du få ved å satse på Flex-blandingene. Da får du fôr med høg energikonsentrasjon og litt mer variabel råvaresammensetning. Hittil har vi bare tilbudt FORMAT Flex 110, men vi mener at FORMAT Flex 120 nå er et naturlig tilskudd til sortimentet. Store mengder energi kan gi noe dårligere kjøttprosent, men på bunnlinja vil likevel dette være et gunstig valg. Kanskje har du mulighet til å knipe litt igjen på fôrtildelinga på slutten og gi rause mengder grovfôr i tillegg. Flex-blandingene har vitamin- og mineralnivå på nivå med Vekst-blandingene.

Hvem sa at griser ikke kan fly?

La 2018 bli året du begynner å registrere fôrforbruk, og lar deg motivere av muligheten til å forbedre resultatene dine. La 2018 bli året da du leverer grisen tre dager tidligere eller reduserer kraftfôrregninga med noen tusenlapper. La 2018 bli et godt år for grisen – med hyppig tilsyn, godt stell, rene binger og rikelig med rotemateriale. Sammen kan vi gi den norske slaktegrisen luft under vingene!

Les mer om kraftfôr til slaktegris i vår nye bla-bare brosjyre!

Ta kontakt med din lokale salgs- og fagkonsulent for en gjennomgang av din drift og hva som blir riktig kraftfôrvalg for deg i det nye FORMAT slaktegrissortimentet!

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr 2, 2018.