Det er ønskelig at grisungene skal ha god avvenningsvekt og gode forutsetninger for rask tilvekst både i smågrisperioden og i slaktegrisperioden. Derfor er det viktig at vi starter tidlig med tilvenning av kraftfôr, som ofte er grisens eneste næringskilde etter avvenning.

Start tidlig med tilvenning

En tidlig tilvenning av kraftfôr er viktig for å stimulere tarmen slik at den er godt forberedt på å ta opp annet fôr enn purkemelk etter avvenning. Dette får vi best til ved å starte tidlig med tilvenning til kraftfôr. I spedgrisperioden er grisungene veldig skjøre og trenger det beste fôret for at de skal kunne nyttiggjøre seg det. Derfor lanserer Felleskjøpet FORMAT Babypellets.

FORMAT Babypellets er unik da den har pelletsdiameter på hele 12 mm mot 3 mm på FORMAT Start 170 og FORMAT Kvikk. FORMAT Babypellets er nøye tilpasset spedgrisens lite utviklede fordøyelsessystem på alle mulige måter, den har FORMAT-sortimentets høyeste proteininnhold og de best fordøyelige råvarene. Den inneholder blant annet melkeråvarer som er meget skånsomt for fordøyelsessystemet hos den aller minste grisen.

Nysgjerrige grisunger

Fra naturens side er grisunger veldig nysgjerrige. Kun noen få dager gamle begynner de å interessere seg for store biter med mat, som f.eks. nøtter. Ved å produsere en stor pellets tilfredsstiller vi noe av grisens utforskertrang og samtidig har FORMAT Babypellets en størrelse som kan minne om purkas spener. Vi kan ved å benytte stor pellets utnytte noe av spedgrisens sugeinstinkt.

FORMAT Babypellets kan gis allerede fra spedgrisen er 2-3 dager gamle. Selv med et meget beskjedent opptak av pellets, vil det tilføre masse næringsstoffer. I tillegg vil mage- og tarmsystemet forberedes tidlig på å fordøye fast føde, noe som kommer godt med de første dagene etter avvenning.

Forsøk fra utlandet

Utenlandske forsøk har vist at stor pellets foretrekkes av spedgrisen framfor liten pellets. I tillegg viser forsøkene at produksjonsresultatene påvirkes i positiv retning. Stor pellets har også vist å kunne spare purka, slik at den er i bedre hold ved avvenning.

Forsøk 1 

19 spedgriskull ble tilbudt pellets i både 2 mm og 12 mm diameter. Spedgris i alderen 4-18 dager foretrakk pellets med stor diameter og spiste 519 g/kull, mot 168 g/kull om de fikk pellets med liten diameter. Spedgrisens preferanse for stor pellets ser ut til å reduseres med alderen slik at ved avvenning ved 25,8 dager er det liten forskjell i fôropptak ved de ulike pelletsdiameterne. (Se figur).

Forsøk 2

39 kull ble jamt fordelt på enten 2 mm eller 10 mm pelletsdiameter. Stor pelletsdiameter ga høyest fôropptak i alderen 3 til 17 dager. Levendevekt ved avvenning var lik i begge grupper. Undersøkelsen registrerte sugetida hos begge grupper, den ble redusert med økende alder i gruppa som fikk stor pellets. Dette tyder på at stor pellets kan bidra til å «spare» purka. 

Forsøk 3

18 kull ble fordelt på 2 mm eller 12 mm pellets. Ved avvenning ble gruppene igjen delt slik at halvparten fikk stor pellets og den andre halvparten fikk liten pellets. Spedgris som fikk stor pellets før avvenning (25-30 dager) hadde høyere tilvekst, høyere fôropptak og bedre fôrutnyttelse etter avvenning, enn de som fikk liten pellets. Pelletsdiameter spilte ingen rolle etter avvenning.

En annen gruppe i Kansas, USA, undersøkte effekten av 3,2 mm pellets mot 12,7 mm før avvenning ved 21 dager og i de første dagene etter avvenning. Resultatene viste redusert dødelighet og økt fôropptak før avvenning hos spedgris gitt stor pellets. Etter avvenning ved 21 dager ga stor pelletsdiameter økt tilvekst og fôrutnytting. 

Enkle utprøvinger i norske besetninger har så langt gitt oss positive tilbakemeldinger som harmonerer godt med resultatene vi ser i utenlandske forsøk.