For oss som jobber med å utvikle og produsere produktene er dette en meget hyggelig tilbakemelding, og vi vil takke alle som har valgt oss som kraftfôrleverandør i 2017. Dette er med på å bekrefte at vår satsing på et bredt sortiment, innovativ utvikling og faglig rådgiving gir resultater som er i en klasse for seg selv!

FORMEL-sortimentet er satt sammen med tanke på å kunne tilby ei optimal fôring i alle besetninger. Våre serier Favør, Elite og Premium er de mest brukte hos norske melkeprodusenter, og de tre seriene komplementeres av spesialblandinger og konsentrat. Med kraftfôr spesialtilpassa kalv og kjøttproduksjon, gir vi FORMEL-kundene et helhetlig sortiment som er med å bygge opp om ei høgtytende besetning.

Kontinuerlig utvikling

I en bransje i stadig utvikling og med en råvaretilgang som variere fra år til år, kreves det stadig tilpasning for å kunne oppnå de beste resultatene til konkurransedyktige priser. Som Norges desidert største kornmottaker har vi også ansvaret for å få årets norske kornavlinger inn i kraftfôrmarkedet samtidig som vi opprettholder krav til næringsinnhold og kvalitet. Buskapslista med fjorårets besetningsstatistikk viser at FORMEL absolutt henger med i timen da vi har oppnådd vår høgeste markedsandel blant besetningene på buskapslista noen gang.

Høgere fôreffektivitet – lavere klimagassutslipp

En annen utfordring som virkelig har kommet på dagsordenen de siste åra er klimaavtrykket til landbruket. Felleskjøpet velger derfor nå å tilsette Agolin Ruminant i hele FORMEL-sortimentet. Resultatet blir høgere fôreffektivitet og lavere klimagassutslipp, da metan i tillegg til å være en klimagass utgjør et betydelig energitap fra omsetninga i drøvtyggervomma.

Prisgunstige nyvinninger

I tillegg til å tilby kraftfôr som matcher kyrne i topplaktasjon har sortimentet de siste åra blitt utvida med de meget prisgunstige norskkorn-baserte kraftfôrslaga FK ProAmmon Bygg og FORMEL Superkarbo. Ved å bytte ut karbohydrater fra mais og betepulp med norskbasert stivelse fra bygg og havre i midt- og seinlaktasjon, øker vombelastninga og mikrobeproduksjonen i vom. Dette gjør at det ved to kraftfôrslag blir mulig å kombinere høg ytelse og proteinprosent med høg norskandel og reduserte fôrkostnader.

Buskapslista med de mest høgtytende besetningene i 2017 viser at hele 84 prosent av produsentene på lista har valgt å bruke FORMEL-kraftfôr fra Felleskjøpet Agri.