Stilt ovenfor slike krav må det mer til enn bare god genetikk: ei holdbar purke er fullstendig avhengig av riktig fôring i oppdrettet. Slik kan vi unngå vanlige utrangeringsårsaker som bein– og reproduksjonsproblemer. Belønningen er mere lønnsomme purker, ved at vi får flere kull per purke.

Grunnlaget legges i starten

For at ungpurkene skal bli de gode holdbare purkene vi ønsker, er det viktig at de er optimalt utviklet ved første grising. En tilvekst på 600–700 g/dag fra fødsel til første inseminering sikrer god reproduksjon. Ideelt er purkene da 230-260 dager gamle og veier 140-150 kg. Tidligere inseminering gir lavere produktivitet, mens senere inseminering kan gi lett smågris under 1 400 gram. Spekklaget bør være mellom 11–14 mm.

I nye forsøk har man ikke sett sammenheng mellom spekktykkelse og reproduksjon. Hos moderne purker viser det seg at krav til spekktykkelsen er mindre relevant - mengde kroppsprotein ser ut til å ha større betydning for reproduksjonen.

Ungpurker er ikke slaktegris

Det er viktig at man ikke fôrer ungpurka som om det skulle være en slaktegris. Det kan gi en uheldig skjelettutvikling på grunn av for høy tilvekst. Sammen med appetittfôring har slik tilvekst vist seg å gi utsatt første brunst, og for store ungpurker ved første inseminering. Motsatt vil svært lav tilvekst gi dårligere produksjonsresultater på grunn av utsatt pubertet. Gjennomsnittlig tilvekst under 550 g/dag fra fødsel til inseminering, og under 600 g/dag i oppdrettet gir høyere risiko for reproduksjonsproblemer.

Ungpurker har ikke bare et annet krav enn slaktegris til energi i fôret, men også til aminosyrer, vitaminer og mineraler. Kravene skal sikre en optimal sammensetning i skjelettet. Dermed står de godt rustet til en høy framtidig produksjon.

Fôring i oppdrettet

En velbalansert fôrplan bringer oss fram til første inseminering uten å falle ned verken på under- eller overfôring: Tilveksten sikres med FORMAT Vekst 105 fra 30 til 75 kg levendevekt. Herfra gir et moderat energi- og lysininnhold grunnlaget for god holdbarhet. Med FORMAT Purke gjennom utvalg og fram til flytting og råneeksponering er vi godt i gang.

En tilvekst på 300 til 500 g/dag i drektighetsperioden gir et godt utgangspunkt for å få purka opp i 180 – 190 kg etter første grising. Her kommer FORMAT Drektig til sin rett, med fokus på fiber, mineraler og dempet lysininnhold. Studier har vist at store førstekullspurker (193 kg) med lite holdtap har bedre produksjonsresultater i laktasjonen og større follikler ved avvenning, enn mindre førstekullspurker (165 kg).

Fôringsanbefalingene til ungpurker er sammenfattet i tabellen nedenfor. Det utvidede FORMAT-sortimentet til purker gir flere valgmuligheter for en optimal fôring av ungpurker. Din lokale fagkonsulent er behjelpelig med løsninger tilpasset dine forhold og fôringsregime.

Alder, uker Vekt, kg FEn/dag Fôrblanding
9 30 1,4 FORMAT Vekst 105
10 35 1,5 FORMAT Vekst 105
11 40 1,6 FORMAT Vekst 105
12 45 1,7 FORMAT Vekst 105
13 50 1,8 FORMAT Vekst 105
14 55 1,9 FORMAT Vekst 105
15 60 2,0 FORMAT Vekst 105
16 65 2,1 FORMAT Vekst 105
17 70 2,2 FORMAT Vekst 105
18 75 2,3 FORMAT Purke
19 80 2,4 FORMAT Purke
20 85 2,5 FORMAT Purke
21 90 2,6 FORMAT Purke      Utvalg
22-27 95-121 2,8 FORMAT Purke
28-32 122-144 2,8

FORMAT Drektig   Flytting, råneeksponering

33 145 3,5 FORMAT Drektig   Flush
33 150 3,5 FORMAT Drektig   Inseminering

Dersom du har spørsmål om kraftfôr og fôring er din lokale fagkonsulent tilgjengelig for spørsmål.