Pluss Bolus Storfe gir tilførsel av viktige mikromineraler som selen og kopper. For ei ku som melker bra og utnytter beitegraset godt, er rett kraftfôr til riktig tid vesentlig.

Friskt beitegras inneholder ofte lite struktur og mye umetta fett. Det kan også være rask nedbryting av karbohydrater i beitegraset i tillegg og at det kun tildeles kraftfôr bare to ganger daglig. Alle disse faktorene bidrar til en endring i fettprosenten.

Beitesmart håndtering av buskapen

Bufferfôring vil si at man supplerer beitegras med annet strukturrikt fôr som f. eks surfôr eller høy av god kvalitet. Gjennom sesongen må det sørges for at der alltid er nok beite knyttet til behov. Dette er nesten umulig å gjennomføre uten bufferbeiting, dvs. beiting på tilleggsareal, enten håbeite eller ettårig raigras. Eventuelle overskudd blir høstet. Det må gis maks 3 kg kraftfôr per måltid. Ved bufferfôring der kyrne står inne og eter grovfôr i deler av døgnet, kan man lettere fordele kraftfôret og dermed øke antall kilo uten at det ødelegger vommiljøet.

Sjekk nøye mengde kraftfôr ved beite. Erfaring viser at en har lite igjen for å fôre mer enn 6-7 kg kraftfôr på beite. Årsaken er at høyere mengde kraftfôr lett setter ned opptaket av beitegras noe som kan føre til sur vom og nedsatt fettprosent. Velg et kraftfôr som har høyt innhold av fettdannende næringsstoff. Det vil si at fett i fôr gir økt fett i melk, men da må fettet har riktig kvalitet. 1-2 kg FK Betfiber i tillegg til vanlig kraftfôr kan vurderes.

Vi hjelper deg med tiltak

Kontakt oss gjerne for å diskutere tiltak angående fettinnholdet i melka. Særlig til buskap som ligger under 4,0 % fettinnhold i melka, er det grunn til å vurdere tiltak for å øke fettinnhold. Det gis god betaling for fett, og trekket på fettprosent er økt slik at de som ligger under 4,0 prosent bør gjøre tiltak. Trekket er på 7 øre per tidels prosent. Dersom der er 5-tideler i forskjell gir det fort en reduksjon i melkepris på 35 øre, alt etter hva som var utgangspunktet. Av Kukontrollen sine tall er snittet lavest om sommeren. Pilene viser hvilken sorter som har størst påvirkning på fettprosent i melk.

Figuren som viser nedgang i fettprosent på sommermånedene er mye brukt i undervisning for å vise hva som skjer i ernæringssammenheng når en skifter fôrtype.

 

Husk vitamin- og mineraltilskudd

Felleskjøpet har ulike former for mineral- og vitamintilskudd, inkludert nyheten Pluss Bolus. Pluss Storfe Appetitt kan gis i automater på beite. Pluss Storfe Mineralstein er enkel å henge opp eller kan brukes i "vanlig" saltsteinholder. Det finnes også Pluss Storfe VM-blokk i grønne bøtter som er enkle å sette ut. Pluss Bolus Storfe er et alternativt fôr ungdyr på beite. Ungdyra som veier 200 kg eller mer, gis to stk. Bolus. Dette blir liggende i nettmagen og løser seg sakte opp i løpet av 250 dager. Da har ungdyra dekning av de vanligste mikromineraler og vitaminer som det blir underskudd av på norske beiter.
Merk: at Pluss Bolus ikke skal gis samtidig med bruk av annet mineral- og vitamintilskudd. For å få dekket saltbehovet kan det gis Pluss Saltslikkestein samtidig med bruk av bolus.
Pluss Ammeku kan gis i fri tilgang. Det samme gjelder Natura Minovit Storfe til økologisk produksjon.

Tommelfingerregler for beite:

  • Slipp dyra tidlig nok
  • Gjerne tilleggsfôring (bufferfôring/beiting) inne gjennom hele beiteperioden
  • Beitepussing og gjødsling
  • Sørge for god vanntilgang på beite
  • Mineraler til sinkyr og drektige kviger

Kraftfôrvalg til beite

Svært godt beite har gjerne flere skifter og god gjødsling, 15-20 cm gras høyde, 2-3 dager beite på hvert skifte og pussing av beite etter avbeiting. FORMEL Elite 90 og FORMEL Favør 90 er kraftfôr med negativ PBV og som vil passe til gode beiter.

Vanlige beiter kan være kulturbeite eller dyrket mark, men uten skifter. Her kan det passe med FORMEL Favør 80 eller FORMEL Elite 80 ved større kraftfôr mengder.

Svake beiter kan være sterkt overvokst eller lite gjødslet kulturbeite eller utmarksbeite. Her Passer FORMEL Elite 70 med høg PBV.

Å opprettholde en god fettprosent i melk også i beitetida er lønnsom og riktig bruk av FORMEL-blandingene kan bidra til å holde fettprosent. Har du spørsmål om kraftfôr og fôring ta kontakt med din fagkonsulent.