Vann er et tema som det ofte snakkes om og kan ikke gjentas for ofte. Vannet er det viktigste – og mest glemte du kan gi grisen din.

Grisens behov

Ca. 70 % av kroppen består av vann. Vannets funksjon er bl.a. å transportere nærings- og avfallsstoffer, regulere kroppstemperaturen og er viktig for alle kjemiske funksjoner i kroppen. Vannbehovet varierer og avhenger av flere faktorer som f.eks. alder, omgivelsestemperatur, helse og fôret. Rikelig tilgang på drikkevann er viktig for at grisen skal kunne fordøye fôret optimalt. Det kreves ca. 3,5 liter vann pr. kg tørt fôr dyret eter. Drikkenipler bør sjekkes daglig og rengjøres mellom hvert innsett. Drikkeniplene skal ha god kapasitet, også når flere nipler er i bruk samtidig. Drikkeniplenes plassering er også av betydning. Plassering i eller i nærheten av fôrtroa kan øke vannopptaket. I «Retningslinjer for hold av svin» finner vi kravet til minimumskapasitet i liter pr. min for drikkenipler og -kar. (Se tabellen). Vannkapasiteten kan med fordel være enda høyere. Er vannkapasiteten for lav gidder ikke grisene å drikke nok, og de tar da bare opp et minimum av behovet. Sjekk at vanntrykket ikke blir for høyt, da synes grisen det blir ubehagelig å drikke.

Vann i troa til purker

Under grising taper purka mye vann. Det er derfor særdeles viktig å sørge for at purka får i seg nok vann både før og etter grising. Vann er viktig for å gjenopprette væskebalansen hos purka etter grising og få den i gang med å ete. I tillegg er god vanntilgang en selvfølge for at purkene skal melke godt. Å produsere en liter melk krever ca. fire liter vann. Purkene melker mer enn 15 liter pr. dag i topplaktasjonen. Det beste man kan tilby ei purke under og etter grising er ekstra vann direkte i troa. Det går raskere for purkene å drikke nok vann fra troa enn det gjør fra en drikkenippel.

Vanntilgang ved bruk av våtfôr

Ved bruk av våtfôr er det fremdeles viktig å sikre nok og reint vann til grisene. De får ikke nok gjennom fôret. Ofte benyttes det også alternative råvarer, noen av disse inneholder en del salt og da blir det enda viktigere med nok vann.

Visste du?

  • At dårlig vanntilgang kan stresse grisen og være en utløsende faktor ved halebiting?
  • At mesteparten av grisens tilvekst er i form av vann?
  • At ei drektig purke bruker mye vann til fosterproduksjon i slutten av drektigheten?
  • At om ei purke melker dårlig uten at den virker syk, bør det første man gjør være å sjekke vanntilgangen og kvaliteten på vannet?
  • At slaktegriser som får økt tilgang på vann gjerne også øker tilveksten?
  • At det er viktig at spedgrisen vennes til det drikkesystemet de skal bruke etter avvenning? Vannspeil er fint for både sped- og smågris, men husk godt renhold

 Tabell: Vannbehov og kapasitet på drikkenipler

  Vannbehov liter/dag Kapasitet nipler liter/min.
Smågris 1 - 2 >0,5
Avvent smågris 1 - 5 >0,5
Slaktegris opp til 100 kg 6 - 10 >1
Drektige purker 12 - 20 >1,5
Diende purker 25 - 40 >4
Råner 8 - 10 Ikke noe krav,
men bør tilsvare drektig purke

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr 7, 2017.