For tre år tilbake la vi om hele vårt sortiment med å korte ned på antall fôrblandinger, samt endre navn. Det har vært en suksess og nå har vi oppgradert ytterligere slik at sortimentet blant annet skal kunne være tilpasset en lenger produksjonsperiode.

Best mulig produksjonsresultater

Som produsent vil man gjerne legge føringer for hvordan et innsett skal gi best mulig produksjonsresultater. Fôr og ernæring er en av flere ting som kan bidra til å oppnå best mulig resultat. Det er av stor betydning å ivareta verpehønas helse og produksjonsutvikling. Fra nå av skal dyrene ha en lenger produksjonsperiode, og det bidrar til at vi må ha bredere forståelse av hønas produksjonsutvikling og god kunnskap om ulike biologiske funksjoner hos verpehøna. Et bredt sortiment vil bidra til bedre styring av flokken fra begynnelse til slutt. Sluttresultatet av produksjonen vil bli bedre.

En god verpeprosent med moderat eggvekt er fasiten for å få best mulig økonomisk resultat. Derfor må valgmulighetene til å styre flokken dit man ønsker være til stede. Det vil gi produsenten kontrollen på resultatet til slutt.

Dagens anbefalinger er basert på hybridmanualer, erfaringer og forskning. Det vil si et bredt spekter av informasjon og kunnskap ligger til grunn for de anbefalinger vi har.

Verp Start: Et fôr med moderat innhold av kalsium. Forbereder høna/flokken på den kommende verpeperioden. Verp Start bidrar med jevnhet i flokken, forberedelse til kjønnsmodning/egglegging og utvikling av eggleggende funksjoner i verpehønas kropp. Brukes fra 16 ukers alder og frem til 2 % verping. Max 1 kg fôr per høne.

Verp Opp: Et konsentrert fôr som bidrar til tilvekst og rask eggvektsutvikling i starten. Brukes fra 2 % verping på flokker som er i frittgående anlegg, og som har slitt med tilvekst/oppnå ønsket vekt ved verpestart. Økning i eggvekt må sjekkes jevnlig. Tommelfingerregel: 60 gram egg på 30 uker.

Verp 1: Et konsentrert fôr som bidrar til god eggvektsutvikling og tilvekst i en normalflokk ved verpestart. Brukes som første verpefôr både hos frittgående og miljøinnredning. Brukes fra 2 % verping og frem til ønsket bytte. Tommelfingerregel 60 gram egg på 30 uker.

Verp 1 S: Bruk ved 45 ukers alder. S står for en økt mengde kalsium i blandingen. Fra 45 ukers alder trenger høna tilskudd av kalsium for skallkvalitetens skyld.

Verp 2: Ved høyt fôrforbruk over 115 gram og høy eggvekt i toppverp. Ved eggvekter over 60 gram ved 30 uker kan man vurdere overgang til Verp 2. Beholder verpeprosent og bidrar til en moderat eggvekstøkning.

Verp 2 S: Brukes ved 45 ukers alder hvis Verp 2 er brukt forut. Kan brukes som et sluttfôr om eggvekt går opp i slutten av innsettet rundt 60 ukers alder. Bidrar med moderat eggvektsutvikling og beholde produksjon.

NY! Verp 3 S: Ved bruk av Verp 2 S fra 45 ukers alder, høyt fôrforbruk og eggvekt over 66-67 gram. Anbefales etter 55 ukers alder på hønene. Bidrar til moderat eggvektsøkning, da høyt fôrforbruk kan føre til en rask oppgang i eggvekt på slutten.