Vitamin E og selen har overlappende virkeområder i kroppen og de inngår i et samspill i et viktig enzym som beskytter cellene. Dette gjør at det er vanskelig å skille vitamin E-mangel og selenmangel fra hverandre. Når det gjelder selen setter Fôrvareforskriften grenser for hvor mye selen som er tillatt i svinefôret og vi ligger allerede på denne maksimumsgrensen.

Vitamin E sin rolle

Vitamin E fungerer som en antioksidant og har mange viktige oppgaver i svinekroppen. Vitaminet beskytter cellene mot skade gjennom farlige oksidasjonsprosesser og er blant annet viktig for reproduksjon og immunforsvar. Om grisen tar opp for lite vitamin E vil man se mangelsymptomer som redusert tilvekst, lavere fruktbarhet og dårligere helse. Dette er såkalte subkliniske mangelsymptomer som ofte er vanskelig å relatere direkte til vitamin E-mangel. Det finnes også akutte mangelsymptomer som kan knyttes direkte opp mot mangel på vitaminet; blodmangel, muskelsvakhet, hvor grisen er stivbeint eller ikke vil reise seg, og død som følge av hjertesykdommen mulberry heart disease. De to sistnevnte symptomene sees oftest hos rasktvoksende gris som i avlsbesetninger, eller hos smågris og slaktegris med høy tilvekst.

Kraftfôrets innhold av vitamin E

På tross av at vitamin E er et fettløselig vitamin, lagres det ikke i kroppen i noen særlig grad slik som for eksempel vitamin A og D. Dette medfører at grisen er avhengig av en jevn tilførsel av vitaminet. I dag ligger nivået av vitamin E i kraftfôret til både smågris og slaktegris godt innenfor det som er kjent av behovsnormer til gris i vekst.

Vitamin E tilsettes kraftfôret i dag som dl-tokoferol-acetat. Vitamin E kan også tilsettes som et alkohol, men alkoholformen tåler ikke varmen ved pelletering og det vil oksidere med fettet i kraftfôret og således være lite igjen til grisen når det spises. For at vitaminet i dl-tokoferol-acetat skal bli tilgjengelig for grisen må acetat spaltes fra ved hjelp av et enzym i tarmen.

Forskningsprosjekter

Felleskjøpet Fôrutvikling gjennomfører nå et fôringsforsøk med vitamin E på sin forsøksstasjon for gris, Stamsædgarden. Her tester vi ut ulike nivåer av vitamin E og hvordan nivået påvirker slaktegrisens produksjonsresultater og helse. Forsøksspørsmålet blir om grisen presterer bedre med økt nivå av vitamin E, utover det som er nivået i kraftfôret i dag. Resultater fra dette forsøket vil hjelpe oss til å vurdere om vi skal øke nivået av vitamin E utover dagens nivå og normer, eller om dette bare vil medføre en unødvendig kostnad på råvareprisen.

Samtidig ser Veterinærinstituttet på selennivåer i kraftfôr i et stort Selenprosjekt som startet høsten 2014 og skal gå over 3 år. Her vil et av forsøkene som settes i gang se på ulike nivåer av selen der vitamin E-nivået i kraftfôret er satt svært lavt. På denne måten håper prosjektet også å kunne finne ut mer om samspillet mellom vitamin E og Selen.

Tilskuddsfôr

I besetninger hvor det gjentatte ganger er mistet gris og det er påvist vitamin E-mangel, kan en forsøke å fôre med tilskudd av vitamin E. Felleskjøpet Agri tilbyr da tre ulike tilskuddsfôrprodukter som inneholder vitamin E (se tabell).

Produkt Beskrivelse FK-nummer
Pluss E-konsentrat Konsentrert vitamin E-tilskudd i pulverform. 20 kg sekk: 16 070
Pluss E-vitamin m/selen og biotin   Tilskuddsfôr som inneholder både vitamin E, selen og biotin. Finnes både som pulver (20 kg) og som pelletert vare (25 kg) Pulver (20 kg): 16 071 Pellets (25 kg): 16 176
Succes E-50000/K/Selen   Flytende E-vitamin i 5 liters kanne.   5 liters kanne: 15 966  

Dersom du har spørsmål om kraftfôr og fôring er din lokale fagkonsulent tilgjengelig for spørsmål.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr 5, 2016.