0

Alle artikler om kraftfôr til fjørfe

Bedre fôrutnyttelse og finere fjørdrakt med Verpetrivsel Bedre fôrutnyttelse og finere fjørdrakt med Verpetrivsel

MYSEN: Da Ida og Kjell-Kristian Bamsrud gikk fra pelletert kraftfôr til Verpetrivsel med mjølstruktur gikk fôrutnyttelsen opp og dødeligheten ned, samtidig som fjørdrakten jevnt over ble finere. ... Les mer

Viktigheten av god vannhåndtering til fjørfe! Viktigheten av god vannhåndtering til fjørfe!

Tilgang på drikkevann av god hygienisk kvalitet er en forutsetning for optimal helse, dyrevelferd og produksjon. Vann kan være en kilde til sykdom eller påvirke tarmhelse og immunsystemet negativt. ... Les mer

Fjørforsk sikrer lønnsomhet og god dyrevelferd Fjørforsk sikrer lønnsomhet og god dyrevelferd

En samlet fjørfebransje står bak et nytt forsøksbygg på Ås, som åpnet 6. desember. Det skal gi økt kunnskap og framgang for økonomi og dyrehelse i den norske fjørfenæringa. ... Les mer

God tarmhelse uten narasin God tarmhelse uten narasin

Mange var bekymra for kyllingenes tarmhelse, da antiparasittmiddelet narasin ble fjernet fra kraftfôret til slaktekylling. Lars Petter Sylling har gode resultater ved bruk av Kromat Tarmhelse. ... Les mer

Guide for økologiske korn- og husdyrbønder Guide for økologiske korn- og husdyrbønder

Vår Naturabrosjyre er en guide for økologiske korn- og husdyrprodusenter som inneholder informasjon om bl.a. fôring, dyrking, innendørsmekanisering, maskiner og redskap tilpasset økologisk drift. ... Les mer

Verpehønas mange behov gjennom livet Verpehønas mange behov gjennom livet

Ei verpehøne går gjennom mange faser i sitt liv. Disse fasene er biologisk betinget og krever at rammene tilrettelegges best mulig med både fôring og innemiljø. Derfor er det vår oppgave å tilby det verpehøna trenger i de gitte fasene av livet. ... Les mer

Enklere å velge rett kraftfôr til verpehøner Enklere å velge rett kraftfôr til verpehøner

Felleskjøpet ønsker å gjøre det enklere å velge kraftfôr til verpehøner. Derfor gjør vi nå noen justeringer på vårt Kromat-sortiment. ... Les mer

Hvordan kan noe lite bety så mye? Hvordan kan noe lite bety så mye?

Fôret inneholder to hovedkomponenter. Det ene er vann og det andre er tørrstoff. Det tørre materialet deler vi i organisk og ikke-organisk materiale. Vitaminer tilhører den organiske delen, mineraler tilhører den ikke-organiske kategorien. ... Les mer

Torv - et godt strøalternativ til halm Torv - et godt strøalternativ til halm

Når halmen må nyttes til fôr, er torv et fremragende alternativ som strø. ... Les mer

Gulgrønne biler - et pilotprosjekt innen service Gulgrønne biler - et pilotprosjekt innen service

Felleskjøpet Agri har nylig lansert «gulgrønne biler» som et gratis servicetilbud til kraftfôrkunder på fjør og svin. En av bilene er lokalisert på Mysen i Østfold. ... Les mer

Varmestress hos fjørfe Varmestress hos fjørfe

I store deler av Norge er det nå en hetebølge! Hvordan påvirker varmen dyra våre og hva kan vi gjøre for å sørge for best mulig komfort, velferd, helse og produksjon under slike ekstreme forhold? ... Les mer

Müslifôr - Verpehønas førstevalg? Müslifôr - Verpehønas førstevalg?

Pellets er standard struktur på fjørfekraftfôr da det gir mindre fôrsøl og svevestøv. Müslifôr har grovere struktur og lengre etetid sammenlignet med pellets. Müsli gir mer naturlig eteatferd, lengre spisetid og sysselsetting, og bedrer hønas fordøyelse. ... Les mer

Proteinets betydning i fjørfefôr Proteinets betydning i fjørfefôr

Protein er kroppens byggeklosser, er nødvendig for vekst (produksjon) og inngår i de fleste kroppsfunksjoner. Det er ikke proteinet i seg selv fjørfe har behov for, men aminosyrene som proteinet er satt sammen av. ... Les mer

"Styrer" hønene fra telefonen "Styrer" hønene fra telefonen

Med et sveip på smarttelefonen ser Jan Tore og Steinar Skogstad om alt er i orden hos deres 20 000 høner som går fritt og verper på harde livet i de to hønehusene på gården Skrikerud i Trøgstad. Ny teknologi og gode løsninger skaper lønnsomhet for bonden. ... Les mer

Fremtidens husdyrhold er her nå Fremtidens husdyrhold er her nå

Presisjonshusdyrhold er det største fremskrittet innen hold av husdyr siden kraftfôret. Det er min påstand. At Felleskjøpet tar en sentral rolle i denne utviklingen er derfor en selvfølge. ... Les mer

Slik fôrer du kalkunen optimalt Slik fôrer du kalkunen optimalt

Felleskjøpet tilbyr et komplett fôrprogram for kalkun i matfuglproduksjon. Fôrslagene har næringsinnhold og struktur tilpasset hver enkelt fase i kalkunenes produksjonsperiode. ... Les mer

Brosjyrer Brosjyrer

Her er en oversikt over våre nedlastbare og digitale brosjyrer for kraftfôr og tilskuddsfôr. ... Les mer

Rene kyllinghus - viktigere enn noen gang Rene kyllinghus - viktigere enn noen gang

Utfasing av Narasin som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger har skapt flere utfordringer knyttet til dyrevelferd, miljø og produktivitet i norske kyllinghus. Grundig vask og desinfeksjon av kyllinghuset er viktigere enn noen gang. ... Les mer

Grovfôr til fjørfe – mer enn miljøberikelse? Grovfôr til fjørfe – mer enn miljøberikelse?

Ved omlegging til produksjon av slaktekylling uten bruk av koksidiostatika, har det blitt iverksatt flere virkemidler, spesielt med tanke på ulike former for miljøberikelse. ... Les mer

Evig forbedringsprosess Evig forbedringsprosess

Utviklingen av Felleskjøpets kraftfôr er en intensiv og evig forbedringsprosess. Her gir ekspertene i Felleskjøpet Fôrutvikling et innblikk i hva som styrer utviklingen og viktige forbedringer den siste tida. ... Les mer

Kraftfôr – myter og fakta Kraftfôr – myter og fakta

Norske kuer spiser mest norsk gras og norsk korn. Grisene spiser også mest norsk og i kraftfôret er tre fjerdedeler norsk korn. Menyen til verpehøns og kyllinger består av omlag halvparten norske og halvparten importerte råvarer. ... Les mer

AJ strøprodukter til svin, fjørfe og storfe AJ strøprodukter til svin, fjørfe og storfe

Flere av Felleskjøpets kunder har etterspurt husdyrstrø fra AJ Energi og strø. Salget av disse strøproduktene har vært godt i Felleskjøpet Rogaland Agder sitt område. ... Les mer

Subklinisk enteritt- Profittdreperen Subklinisk enteritt- Profittdreperen

I vår nye narasinfrie hverdag har et nytt begrep festet seg i vår bevissthet. Subklinisk enteritt gir seg utslag i nedsatt tilvekst og fôrutnyttelse. Det blir et innsett med lav økonomisk uttelling. Subklinisk enteritt har en høy pris for næringen. ... Les mer

Hva bør du gjøre hvis skallkvaliteten på eggene reduseres? Hva bør du gjøre hvis skallkvaliteten på eggene reduseres?

Det er mange ulike grunner til hva som kan forårsake redusert skallkvalitet. Når skallkvaliteten reduseres umiddelbart er det lurt å ta en runde i huset. ... Les mer

Er eggeplommen fargeløs? Hva skjer? Er eggeplommen fargeløs? Hva skjer?

Innimellom dukker det opp eggeplommer som har ulik farge. Av og til vil de endre farge og være sterke og andre dager er de lyse. Men hvorfor endrer dette seg? ... Les mer

Fakta om egget Fakta om egget

Naturens reneste produkt, som i liten grad blir behandlet har mange ulike egenskaper. Det er rett og slett unikt i mange sammenhenger. Komplekst men enkelt på samme tid. ... Les mer

Våre fem beste tips for bedre slaktekylling-produksjon Våre fem beste tips for bedre slaktekylling-produksjon

Slaktekyllingproduksjon er en marginal produksjon og trenger nøye oppfølging for å få gode resultater. Her er fem av våre beste tips for å legge til rette for god slaktekyllingproduksjon. ... Les mer

Gode råd gir gode resultater Gode råd gir gode resultater

Bonden er Felleskjøpets viktigste kunde. Derfor er vi opptatt av at bonden skal lykkes og oppnå resultater på gården. Vårt mål er å være den beste rådgiveren for bonden, uavhengig av driftsform. Les mer om hva vi kan bidra med. ... Les mer

Skreddersydd fôringsprogram gir bedre uttelling Skreddersydd fôringsprogram gir bedre uttelling

KROMATs slaktekyllingsortiment McKylling, som er tilpasset McDonalds innsett, utvides nå med KROMAT McKylling 2 høg u/k som muliggjør et tilpasset fôrprogram til det enkelte innsett. ... Les mer

3 Dimensjonalt kyllinghus gir bedre beinhelse og dyrevelferd 3 Dimensjonalt kyllinghus gir bedre beinhelse og dyrevelferd

Det er en selvfølge for bonden at dyrene er friske, sunne og har en god tilvekst og produksjon i hvert innsett. Forbrukerne ønsker et sluttprodukt som har hatt en godt liv. ... Les mer

Verpehønas kalsiumomsetning Verpehønas kalsiumomsetning

Hvis man har forståelse for kalsiumomsetningen hos verpehøna, har man en forutsetning for å legge til rette for riktig fôring til riktig tidspunkt i produksjonsperioden ... Les mer

Fôring av verpehøns - fra innsett til verpestart Fôring av verpehøns - fra innsett til verpestart

Det er allment kjent at tiden fra høna blir fraktet fra oppdretter og frem til verping er svært viktig. Denne perioden er kort men legger grunnlaget for resten av hønas verpende liv. ... Les mer

Fjørfe og varmestress Fjørfe og varmestress

Perioder med sterk varme kan ha negative konsekvenser for produksjonsresultater hos fjørfe. Selv en vanlig norsk sommer kan gi oss temperaturer som er tilstrekkelig høye til at de kan gi utfordringer. ... Les mer

Hjelp sjåførene fram til kraftfôrsiloen! Hjelp sjåførene fram til kraftfôrsiloen!

Felleskjøpet Agri dekker et langstrakt geografisk område med mange ulike og skiftende vær- og føreforhold. Gjennom året møter sjåførene et spenn av utfordringer, og her er din hjelp uvurderlig. ... Les mer

Felleskjøpets arbeid mot soppgifter i korn Felleskjøpets arbeid mot soppgifter i korn

Felleskjøpet utøver en omfattende kontroll og analyse for å sikre våre kunder et kraftfôr som gir dyrene best mulig produksjon og en god dyrehelse. ... Les mer

Legg til snarvei på hjemskjerm?