Disse utfører behandling med ammoniakk:

1)   Spydbehandling fra lastebil av ferdigpakkede stakker/enkeltballer.

Legg halmen maks 10 meter fra veg som er farbar med lastebil. Ved behov for tjenesten, ta kontakt med sjåføren for ditt område.

Buskerud

Jon Arild Bjerkestuen

63 99 92 56

Hedmark

Trond R. Olsen

975 25 682

Ringsaker

Fredrik Nannestad AS

909 68 355

Østfold/Akershus

Jon Arild Bjerkestuen

63 99 92 56

Vest-Oppland, Vestfold og Telemark

Kai Lindstad

950 84 832

 

2)      Pakking og behandling av halm i pølser er en komplett tjeneste.

Kontakt operatøren i ditt område for en bestilling.

Østfold

Jon Aril Bjerkestuen

63 99 92 56

Akershus u/Asker og Bærum

Trond Thoreid

900 98 357

Ringsaker

Fredrik Nannestad AS

909 68 355

Hedmarken

Trond R. Olsen

975 25 682

Vestfold/Telemark

Andvik Maskin AS

958 88 447

Hedmarken

Kjell Arne Thorstad

900 36 626

Andvik Maskin AS opererer i Vestfold, Telemark og Søndre Buskerud. I Buskerud er det bare traktorbehandling som er aktuelt.

Kai Lindstad (Gran på Hadeland) tar oppdrag i Vest-Oppland, Vestfold og Telemark. Han kjører spydbehandling.

Jon Arild Bjerkestuen kjører med spydbehandling i Buskerud og har pakker på bilen – ergo trenger ikke ballene å være ferdigpakka.

Kjell Arne Throstad gasser også enkeltballer og pølser (pakking), men med traktor (ikke lastebil).

 

3) Halm til fôr: Ammoniakkbehandling i Trøndelag.

Her er det Trønderfôr som gjør dette i Trøndelag. De har fordelt fylket mellom seg slik:

Namdalen

Kristian Espenes

901 262 67

Snåsa

Odd Jostein Selliås

913 47 556

Innherred og Trondheim

Leidulv Holan

906 38 440

Orkdal

Bjørn Magne Oddli

900 56 174

Orkdal og Surnadal

Martin Fiske

928 83 544

Fosen

Per Rauerget

415 11 682