Felleskjøpet Agri innførte en kostnadsgaranti for kornprodusenter som tar vare på egen norskprodusert halm gjennom pressing og pakking i høst. Som følge av nyutviklet ensileringsmiddel for halm ble fristen utvidet til 15. september 2018. Fristen for å registrere areal er nå utløpt. 

– Felleskjøpet Agri har sammen med Borregaard utviklet Ensil Halm på rekordtid. Ensil Halm bidrar til å bevare halmens hygieniske kvalitet og gjør det mulig å ta vare på halm også nå som det er litt råere i været. Derfor utvider vi fristen, for å sikre mest mulig av halmen fra årets kornavlinger, forteller Trude Ulven, markedssjef kraftfôr. Halmgarantien ble innført for å sikre norske husdyrprodusenter bedre tilgang til dyrefôr, og skape større økonomisk forutsigbarhet for kornbønder. Garantiverdien av hele den potensielle halmproduksjonen er på 170 millioner kroner. Les mer om Ensil Halm her: https://www.felleskjopet.no/landbruk/plantekultur/konservering/konservering-grasfor/ensil-halm-container-18156/

Benytte alle skadebegrensende tiltak

Store deler av landet opplever den verste tørken på mer enn 70 år. Det er en vanskelig situasjon for alle bønder, og de økonomiske konsekvensene er store. Felleskjøpet er opptatt av at alle gode skadebegrensende tiltak som finnes blir benyttet og det er nå det må gjøres.

Tiltaket iverksettes for å hjelpe norske bønder gjennom den krevende perioden de går gjennom som følge av tørke og store nedganger i årets avlinger av grovfôr. For mange bønder handler det nå om å få tilgang til nok mat til husdyra og å unngå nedslakting.

Forutsetninger for halmgarantien

Garantien er begrenset til kostnadene ved pressing og pakking av norsk halm i henhold til en nøktern vurdering av kostnader for en slik jobb, begrenset til kroner 0,50 per kilo tørr halm som er egnet som dyrefôr. Også behandlet halm garanteres til samme sum.

Kornprodusenter gis garanti for pressing/pakking av halm, forutsatt at:

  • Halmen holder god hygienisk kvalitet egnet som dyrefôr
  • Halmen/arealopplysninger må gjøres tilgjengelig på Felleskjøpets halmformidlingstjeneste innen 15. september 2018: Det gjør du her. 
  • Kvantumet er minimum fullt vogntog per sted for å holde transportkostnadene nede
  • Halmen ligger plassert slik at det er enkelt å komme til med vogntog, og kan lastes opp på bil av kornprodusenten uavhengig av snø- og føreforhold
  • Når avsetningsgarantien eventuelt slår inn overtar Felleskjøpet Agri eiendomsretten, men kan velge å utbetale garantibeløpet uten fysisk å overta varen

Garantien gjelder halm som ikke er omsatt på annen måte innen 1. januar 2019. Krav om at garantien ønskes benyttet må fremsettes til Felleskjøpet Agri innen 31. desember 2018.