Mangel på fôr i Norge: Den som innfører fôr til Norge er ansvarlig for at det er trygt. På siden er det lenker til de andre aktuell sider om fôr fra utlandet. 

Risiko ved å innføre fôr fra utlandet: Innførsel fra Sverige og Finland er vurdert som lite risikabelt for smitte. For andre EU-land er det en risiko for smitte med Q-feber (høy risiko), paratuberkulose (moderat risiko) og Salmonella Dublin (moderat risiko).

Skal du importere fôr fra utlandet? Fôr som skal importeres fra land utenom EU må gjennom en veterinær grensekontroll. For tiden er det kun grensekontrollen ved Borg havn og ved Oslo havn som kan ta imot høy og halm, men det jobbes med å få satt opp flere havner på Vestlandet. Følg med på sidene for oppdatering. Siden inneholder en liste over land utenom EU som det er tillatt å importere høy og halm fra.

Innførsel fra EU: Sjekk om virksomheten du kjøper fra er registrert i myndigheten i landet du kjøper fra.