Meny

Finn Formel-kraftfôret som passer ditt grovfôr og dine produksjonsmål

For å gjøre det enklere for deg å få oversikt over Formel-sortimentet og dets egenskaper har
vi laget en veileder for vårt hovedsortiment. Ved hjelp av figurene under kan du selv finne ut hvilken kraftfôrtype du skal velge ut i fra ytelsesmål, ønske om tørrstoffinnhold i mjølk og grovfôrkvalitet.

1. Finn din kraftfôr-serie

Valg av kraftfôrserie bør baseres på ønska ytelse, tørrstoffinnhold i mjølk og hvilken kraftfôrmengde som passer ditt grovfôr og din fôringsstrategi. Kvotefylling bør alltid prioriteres framfor tørrstof-finnhold og kraftfôrmengde må være i samsvar med valgt kraftfôr-kvalitet og ønska grovfôropptak.

2. Finn din tallkode

Tallkoden bak navnet på kraftfôrblandingen indikerer hvilken type grovfôr kraftfôret er tilpasset. En 90-blanding er tilpasset et tidlig høsta grovfôr med høg proteinverdi, mens ei 70-blanding er tilpassa et seint høsta grovfôr med lågere proteinverdi. Tallverdiene er basert på forventa fôrenhetskonsentrasjon i grovfôret, men vær obs på at fôrenhetskonsentrasjon og proteininnhold i grovfôret ikke alltid er samstemte.

Kraftfôr til mjølkekyr

Tabellen under viser hvor stor vekt det er lagt på de forskjellige egenskapene i de ulike blandingene.

Den neste tabellen forklarer om en skal bruke 70-, 80- eller 90-blanding av valgt Formel-blanding. Det bør da vektlegges høstetidspunkt og proteininnhold i grovfôret.

Kraftfôrsortiment til mjølkeku

Bruk ureaverdi i tankmelka for å velge riktig tallkode!

Ureatallet i mjølk bør ligge et sted mellom 3,5 og 6,0 mmol/liter. En 90-blanding har negativ PBV og vil dra ned ureatallet i mjølk, mens en 70-blanding har positiv PBV og vil øke ureatallet i mjølk. En 80-blanding har nøytral til svakt positiv PBV-verdi.

Ta kontroll på fôringa med grovfôrprøver
FORMEL kraftfôr: Vi kaller det bærekraftfôr
Høgt innhold av fett og protein i mjølka lønner seg

Betalingspartnere