Første båt med 5100 rundballer har allerede ankommet Norge, og i løpet av ca. 2 måneder vil det komme ytterligere 5 båtlaster med grovfôr fra Island. Bestillinger av fullt vogntog (40-42 rundballer) kan gjøres hos Felleskjøpet Agris Kundetjeneste på 72505050 eller via bestillingsskjema. Det er også mulig med nabosamarbeid ved bestilling, der vi kan splitte fakturaen.

Hvorfôr grovfôr fra Island?

Import av grovfôr fra utlandet innebærer alltid en risiko for å få inn husdyrsykdommer og uønskede plantematerialer. Mattilsynet vurderer Sverige, Finland og Island som de sikreste områdene å importere grovfôr fra. I tillegg er det gjort en kartlegging av hver enkelt selger på Island ift. dyrehelse på egen gård/området. Fôret fra Island transporteres på egen båt fra Island til Norge slik at vi har full kontroll på varestrømmen.

Hvem er grovfôret fra Island aktuelt for?

 • Besetninger som ikke har nok grovfôr til å sikre minimumsbehovet fram til sommeren 2019

-          Minimum 5-7 kg TS/dag til mjølkekyr avhengig av ytelsesnivå

-          Småfebesetninger som har mindre enn 70% av grovfôrmengdene

-          Vil fungere godt i fôrrasjoner med stor andel halm i rasjonen

 • Besetninger som ikke har eteplass samtidig til alle dyr
 • Økologiske besetninger med lite grovfôr kan søke Mattilsynet om å benytte dette grovfôret
 • Ønsker å tilby appetittfôring med grovfôr til alle dyr gjennom vinteren

Islandsfôr – kvalitetsfôr til innkjøpspris

Importen av grovfôr fra Island gjøres uten påslag av marginer fra landbrukssamvirkene. Årets grovfôrpriser er høgere enn normalt, grunnet tørkesituasjonen i Nord-Europa. Grovfôret fra Island har høg kvalitet. Analysene vi har tilgang på, viser høgt energiinnhold og proteininnhold og det forventes ca. 275-350 kg tørrstoff i hver rundball, men noe variasjon kan forekomme. Dette fôret egner seg derfor godt som supplering sammen med det andre grovfôret du disponerer (halm eller eget grovfôr). Fôret fra Island vil ikke fungere optimalt som eneste grovfôr ved stor reduksjon i grovfôrtildelingen da det har høg fordøyelighet og relativt lågt fiberinnhold.

Prisen på Islandsfôret

Grovfôret fra Island har et høgt energiinnhold (rundt 0,90 FEm/Kg TS) og vi regner ca. 275-350 kg tørrstoff i hver rundball. Prisen per rundball er NOK 1730,- + mva inkludert frakt helt til sluttbruker. Forutsatt i denne prisen er levering av fullt vogntog og at kjøper må losse av ved levering på gård.

Nabosamarbeid – bestill et vogntog sammen med naboen(e)

Ønsker naboer å samarbeide om å kjøpe et vogntog med grovfôr kan Felleskjøpet splitte fakturaen utfra hvor mange rundballer den enkelte skal ha av leveransen. Lossing må begrenses til én leveringsadresse.

Bruk av supplering med Islandsfôr gir noe økte kostnader i produksjonen, men også trygghet og forutsigbarhet gjennom vinteren

Beregninger gjort av ulike fôrplaner viser at supplering med Islandsfôr gir noe økte kostnader. Eksempelet nedenfor viser beregninger gjort på mjølkekyr der forventet produksjonskostnad med eget grovfôr er 0,17 kr/liter mjølk lavere enn produksjonskostnad med bruk av Islandsfôr (lik avdrått og fettprosent). Med Islandsfôr kan en samtidig forvente en roligere besetning og at en har en økt trygghet og forutsigbarhet i at man har nok fôr gjennom vinteren.

Eksempel på fôrplan til mjølkekyr med eget grovfôr:

 • 5 kg TS av eget grovfôr/ku/dag sammen med FORMEL Fiber Grovfôrmangel
 • 8500 liter/ku i avdrått/8900 kg EKM
 • Grovfôrkostnad på eget fôr er satt til 4,- kr per FEm
 • Forventet produksjonskostnad er ca. 2,77 kr/liter

 

 

Eksempel på fôrplan med supplering av grovfôr fra Island:

Innkjøp av grovfôr for å sikre en mer stabil grovfôrtildeling vil gi økt forutsigbarhet og enklere hverdag. I dette eksemplet har vi beholdt 5 kg TS fra eget grovfôr og supplert med 2 kg TS fra islandsfôret.

 • 8500 liter/ku i avdrått/8900 EKM
 • Grovfôrkostnad på eget fôr er satt til 4,00 kr per FEm.
 • Forventet produksjonskostnad med innkjøp av grovfôr fra Island er 2,94 kr/liter

 

Spørsmål?

Har du spørsmål vedrørende Islandsfôr kan du kontakte din lokale fagkonsulent eller Felleskjøpet Agris kundetjeneste på 72 50 50 50 (tast 3 og deretter 1)