CID 2000 flytende 10 kg

FKnr.: 68129 | Leverandørens varenr.: 676005
  • Desinfeksjon til husdyrrom
  • Desinfeksjon av drikkevannssystemer og våtfóringsanlegg
  • Løser opp biofilm
  • Dreper bakterier, virus, sopp, alger
  • Løser opp kalkavleiringer
  • Fjerner organsike og uorganiske avleiringer
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Vannbehandlingsmiddel til bruk for desinfisjon av vannsystemer før og under innsett. 

Friskt vann er viktig for alle produksjonsdyr. Vann er viktig for fordøyelsesprosessen og transport av næringsstoffer. Vannkvaliteten påvirker både fôropptak og fôrutnyttelse direkte. Men vann kan også være en kilde til sykdom og smittespredning. Forurenset vann vil kunne gi direkte sykdom hos dyrene og redusert produksjon grunnet påvirking på tarmhelsen og imunnsystemet. Dette kan igjen gi bløt avføring, fuktig strø og utfordringer med tråputeskader. 

Man tilsetter vannbehandlingsmiddel for å hindre at biofilm og høyt bakterietall oppstår. Man oppnår ogsp at vannet blir friskere og smaker bedre. 
Å sikre rent og friskt drikkevann er en av grunnforutsetningene for å få til en optimal produksjon. Det er et enkelt og kostnadseffektivt tiltak for å sikre god tarmhelse og gode produksjonresultater. 

Innhold: Stabilisert hydrogenperoksid og organiske syrer (eddik- og pereddiksyre).
Bruksanvisning: Etter bruk av multivitamin, ved fôrskifte og ved økning av møkkete egg og/eller bløt avføring. 

Dosering 0,01-0,04

Har du spørsmål ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

 

H271 Kan forårsake brann eller eksplosjon; sterkt oksiderende
H302 Farlig ved svelging
H332 Farlig ved innånding
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Vannbehandlingsmiddel til bruk for desinfisjon av vannsystemer før og under innsett. 

Friskt vann er viktig for alle produksjonsdyr. Vann er viktig for fordøyelsesprosessen og transport av næringsstoffer. Vannkvaliteten påvirker både fôropptak og fôrutnyttelse direkte. Men vann kan også være en kilde til sykdom og smittespredning. Forurenset vann vil kunne gi direkte sykdom hos dyrene og redusert produksjon grunnet påvirking på tarmhelsen og imunnsystemet. Dette kan igjen gi bløt avføring, fuktig strø og utfordringer med tråputeskader. 

Man tilsetter vannbehandlingsmiddel for å hindre at biofilm og høyt bakterietall oppstår. Man oppnår ogsp at vannet blir friskere og smaker bedre. 
Å sikre rent og friskt drikkevann er en av grunnforutsetningene for å få til en optimal produksjon. Det er et enkelt og kostnadseffektivt tiltak for å sikre god tarmhelse og gode produksjonresultater. 

Innhold: Stabilisert hydrogenperoksid og organiske syrer (eddik- og pereddiksyre).
Bruksanvisning: Etter bruk av multivitamin, ved fôrskifte og ved økning av møkkete egg og/eller bløt avføring. 

Dosering 0,01-0,04

Har du spørsmål ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

 

H271 Kan forårsake brann eller eksplosjon; sterkt oksiderende
H302 Farlig ved svelging
H332 Farlig ved innånding
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Les flere detaljer

Betalingspartnere