Desinfeksjonsmiddel H360 Virobakt

FKnr.: 50335904 | Leverandørens varenr.: H36018_P
 • Desinfeksjonsmiddel
 • For alle vaskbare overflater
 • Dreper og fjerner vond lukt
 • Testet i.h.t. DIN EN 14476:2005-08
 • Norskprodusert
Kampanjepris frem til 15.9
Ordinær pris 149,-

100,-

(80,- ekskl. mva)

Produktinformasjon
Produktinformasjon

H360 ViroBakt er et vanntynnbart desinfeksjonsmiddel for alle vaskbare overflater som f.eks. bad/ kjøkken-fliser, betong, tegl, malte/umalte overflater, plastikkoverflater, terrasser, kleberstein, marmorgulv, glassfiber, fasadeplater alu, rustfrie overflater, tregulv/vegger, slemmet overflate, keramiske fliser, naturstein, klinker, glass, porcellanato fliser.

H360 ViroBakt dreper og fjerner vond lukt fra de aller fleste kjente bakterier som f.eks.: Salmonella, Staphylokokker, Colie, Listeria og Legionella.

Virkestoffet er testet i.h.t. DIN EN 14476:2005-08. Påført en ren flate ved romtemperatur med virketid 15 minutter, er den effektiv mot influensavirus A H1N1 / X-179A (Svineinfluensa). Studier viser at dette produktet er svært effektivt mot flere typer virus som Coronavirus (SARS, MERS, Covid-19), Orthomyxovirus (Influensa A, B, C, D), Herpesvirus, Hepadnavirus (Hepatitt B), Flavivirus (Hepatitt C, Gulfeber), Rhabdovirus (Rabies), Retrovirus (HIV), Filovirus (Ebola)

Påføring

Temperatur på overflaten bør være over +5 ºC. Påføring ved hjelp av sprayflaske, pensel, rulle, børste, svamp eller lavtrykksprøyte. Overflaten skal fuktes med desinfeksjonsvæsken, på ikke-sugende overflater vaskes overflaten med fille/klut med H360 ViroBakt. Da får en en desinfisert og ren overflate som de aktive ingrediensene i H360 ViroBakt aktivt bekjemper.

 • Forbruket varierer etter overflatens porøsitet. 5-15m2/L.  
 • Produktet kan brukes inne- og utendørs.
 • Yrkeshygienisk luftbehov: Normal ventilasjon.
 • Produktet er luktsvakt uten alkohol.

Oppbevaring

Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Holdbarhet er 24 mnd fra
produksjonsdato på flaske/beholder.

Innhold

 • Poly[3-((2-aminoetyl)amino)
 • Propyl]metyl(dimetyl)siloksan,
 • Metoksy-terminal 10 -20 %,
 • Butoxydiglycol 5 -15 %


H302 Farlig ved svelging
H315 Irriterer huden
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Benytt vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsvern. Ved hudkontakt: Vask med mye såpe og vann. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

H360 virobakt 1 liter selges i 10 av Felleskjøpets butikker. H360 virobakt 5 liter selges kun i vår nettbutikk.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

H360 ViroBakt er et vanntynnbart desinfeksjonsmiddel for alle vaskbare overflater som f.eks. bad/ kjøkken-fliser, betong, tegl, malte/umalte overflater, plastikkoverflater, terrasser, kleberstein, marmorgulv, glassfiber, fasadeplater alu, rustfrie overflater, tregulv/vegger, slemmet overflate, keramiske fliser, naturstein, klinker, glass, porcellanato fliser.

H360 ViroBakt dreper og fjerner vond lukt fra de aller fleste kjente bakterier som f.eks.: Salmonella, Staphylokokker, Colie, Listeria og Legionella.

Virkestoffet er testet i.h.t. DIN EN 14476:2005-08. Påført en ren flate ved romtemperatur med virketid 15 minutter, er den effektiv mot influensavirus A H1N1 / X-179A (Svineinfluensa). Studier viser at dette produktet er svært effektivt mot flere typer virus som Coronavirus (SARS, MERS, Covid-19), Orthomyxovirus (Influensa A, B, C, D), Herpesvirus, Hepadnavirus (Hepatitt B), Flavivirus (Hepatitt C, Gulfeber), Rhabdovirus (Rabies), Retrovirus (HIV), Filovirus (Ebola)

Påføring

Temperatur på overflaten bør være over +5 ºC. Påføring ved hjelp av sprayflaske, pensel, rulle, børste, svamp eller lavtrykksprøyte. Overflaten skal fuktes med desinfeksjonsvæsken, på ikke-sugende overflater vaskes overflaten med fille/klut med H360 ViroBakt. Da får en en desinfisert og ren overflate som de aktive ingrediensene i H360 ViroBakt aktivt bekjemper.

 • Forbruket varierer etter overflatens porøsitet. 5-15m2/L.  
 • Produktet kan brukes inne- og utendørs.
 • Yrkeshygienisk luftbehov: Normal ventilasjon.
 • Produktet er luktsvakt uten alkohol.

Oppbevaring

Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Holdbarhet er 24 mnd fra
produksjonsdato på flaske/beholder.

Innhold

 • Poly[3-((2-aminoetyl)amino)
 • Propyl]metyl(dimetyl)siloksan,
 • Metoksy-terminal 10 -20 %,
 • Butoxydiglycol 5 -15 %


H302 Farlig ved svelging
H315 Irriterer huden
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Benytt vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsvern. Ved hudkontakt: Vask med mye såpe og vann. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

H360 virobakt 1 liter selges i 10 av Felleskjøpets butikker. H360 virobakt 5 liter selges kun i vår nettbutikk.

Les flere detaljer

Betalingspartnere