0

DeLaval OptiDuo™

Ikke bare skyv fôret; bland det med DeLaval OptiDuo™. I stedet for å trykke fôret sammen blandes det - og gjøres mer appetittvekkende for kyrne.

 • Blander fôret slik at det blir forfrisket og appetittelig for dyra 
 • Kan skyve, blande og forfriske alle typer fôr og fôrblandinger 
 • 100% pålitelig sikkerhetssystem
 • Mulighet for å velge OptiDuo™ som også håndterer kraftfôr 

Bedre produktivitet

 • Hyppigere og større fôrinntak
 • Mer melk 
 • Fôr på fôrbrettet 24/7

Den unike utførelsen av vår dobbelt roterende skrue gjør at fôret skånsomt blir flyttet nærmere dyra. Med blandefunksjonen vil OptiDuo™ legge igjen en fin streng slik at det ikke blir tomrom på fôrbrettet. Fôret blir friskere, og virker mer fristende for dyra. 

Mer effektiv arbeidstid

 • Sparer tid
 • Reduserer arbeidsbelastningen
 • Adaptivt kjøresystem: Håndterer alle typer fôr og fôrblandinger

OptiDuo™ kan programmeres til å ha faste oppstarter gjennom hele døgnet, noe som gjør at fôret blir forfrisket 24/7. Du slipper å ha ekstra turer på fôrbrettet for å skubbe elle rmanuelt flytte fôr. 

Økt dyrevelferd

 • Mer appetittittelig fôr til samtlige dyr - kyr av lavere rang henvises ikke til tomme plasser
 • Bedre kutrafikk
 • Mindre konkurranse og stress ved fôrbrettet 

OptiDuo™ blander og fordeler fôret jevnt slik at det blir friskt fôr langs hele fôrbrettet og mindre stress for kyr av lavere rang. 

Mindre fôrspill

 • Mer appetittelig fôr langs hele fôrbrettet
 • Håndterer alle typer fôr og fôrblandinger
 • Automatisk tilpasning avhengig av fôrmengde 

Ved å forfriske fôret, vil du se at dyra spiser mer og finner alt fôret spiselig. Det blir mindre fôrrester, som sparer deg for rengjøring av fôrbrettet. 

Meget pålitelig

 • Smart navigasjonssystem
 • Stoppes automatisk av sikkerhetssensorer 
 • Starter automatisk igjen når det er trygt 

Det smarte navigasjonssystemet sikrer deg at fôrskyveren alltid er der den skal være og er klar til oppgaven med å gjøret fôret forfriskende og tilgjengelig. OptiDuo™ sitt sikkerhetssystem er 100% pålitelig. Møter den et hinder, for eksempel et dyr, menneske eller utstyr på ruten sin, vil den stoppe og ikke kjøre videre før hindret er fjernet. 

Vil du vite mer?

Kontakt din selger for innendørsmekanisering
Legg til snarvei på hjemskjerm?