0

Grovfôrutstyr

Fôret er den største kostnaden i melkeproduksjonen. Kuttelengde, høstetidspunkt, rasjons-sammensetting og fôrspill er noen av faktorene som påvirker dyrenes utnyttelse av grovfôret. Gode løsninger for utfôring av grovfôr hjelper deg med å maksimere grovfôrets verdi, og oppnå forbedret lønnsomhet.

Med automatisert fôring reduseres faren for under- eller overfôring, og du kan gi riktig fôrrasjon til hver ku eller kugruppe, avhengig av stadium.

Optimalisering av fôrstyringen er en lønnsom investering, som kan forbedre besetningens tilvekst og helse, samtidig som innvirkningen på miljøet reduseres. Felleskjøpet tilbyr systemer og produkter fra DeLaval og TKS Agri, som forbedrer fôringseffektiviteten og dyrenes ytelse. Uansett hvordan utfôringsstrategi eller planløsning er på din gård, vil du få en løsning som lønner seg. 

Legg til snarvei på hjemskjerm?