0

Innendørsmekanisering storfe

Mjølkerobot – ikke bare for store fjøs av Mona Vaagan, Samvirke-redaksjonen Mjølkerobot – ikke bare for store fjøs

Du må ikke nødvendigvis ha en stor besetning for å ha nytte av en mjølkerobot. Arve Goa bygde om fjøset med 25 mjølkekyr for å få plass til en robot, og er godt fornøyd med investeringen. ... Les mer

Viktig møteplass for brukere av DeLaval VMS mjølkerobot av Felleskjøpet Viktig møteplass for brukere av DeLaval VMS mjølkerobot

[April 2016] DeLaval har i februar og mars avholdt seminar for brukere av VMS mjølkerobot. Målet er å møte brukerne og legge grunnlaget for et best mulig framtidig samarbeid. ... Les mer

Les flere artikler om innendørsmekanisering storfe

Estetisk og funksjonelt ammekufjøs i Nittedal Estetisk og funksjonelt ammekufjøs i Nittedal

Hos Løvenskiold-Vækerø, Nittedal i Akershus, har Felleskjøpet Agri og Gråkjær hatt entreprisen på byggingen av det nye ammekufjøset. Bygget ble ferdigstilt i november i 2017, og 8. mars i 2018 var det storstilt åpning av fjøset. ... Les mer

VMS kundeseminar i Trondheim VMS kundeseminar i Trondheim

4. og 5. april deltok 75 engasjerte kunder på DeLaval VMS melkerobotseminar på Thon Hotell Prinsen, med DeLaval og Felleskjøpet som initiativtaker. Seminaret gjestet kunder fra Vestfold, Møre, Gudbrandsdalen og Nordland, i tillegg til mange lokale kunder. ... Les mer

Flere åpne fjøs og stor aktivitet på innendørsmekanisering storfe i mars Flere åpne fjøs og stor aktivitet på innendørsmekanisering storfe i mars

I mars har det vært gjennomført en rekke vellykkede arrangementer for innendørsmekanisering storfe på Østlandet. Her er en oppsummering og informasjon med blant annet planskisser på nye fjøs. ... Les mer

Les flere artikler: