0

DeLaval VMS™ V300

DeLaval VMS™ V300 er et system som gjør at vi kan behandle hver gård, hver bonde, hver ku, til og med hver spene individuelt - og tilpasse prosessen for å imøtekomme individuelle behov. For å skape et bedre sted å være for kyr, deg og din familie. 

 • Forbedrer gårdens lønnsomhet
 • Mer melk per arbeidstime
 • Friskere kyr
 • Høyere melkekvalitet

DeLaval VMS™ V300 utnytter og bruker teknologier som ikke tidligere har vært tilgjengelige. Dette gir muligheter som aldri har vært mulig innen melkeproduksjonen.

Forbedrer gårdens lønnsomhet

 • Maksimer kyrnes melkeavkastning 
 • Reduser behovet for arbeidskraft
 • Få forutsigbare servicekostnader

Produser mer melk på en effektiv, trygg og bærekraftig måte som også oppfyller forbrukerpresset som bønder verden over står overfor i dag. 

Friskere dyr

 • Lever lenger 
 • Økt fruktbarhet
 • Bedre jurhelse

VMS V300 er et frivillig melkesystem. Det er ikke et transportbånd som behandler kyr som produkter; det er et fullt automatisert melkesystem som gir bedre resultater for deg og dine dyr. 

Mer melk per arbeidstime

 • Melkeroboten arbeider 24/7
 • Færre arbeidstimer for deg
 • Mer konsekvente rutiner

VMS V300 handler om å skape et bedre arbeidsmiljø og en bedre livsstil for deg og alle som jobber på gården din. 

Høyere melkekvalitet

 • Ingen bakterieoverføring
 • Eget, separat system for den første melken og vann 
 • Forbedret rengjøring

Hver dag, hver melking, hver ku: VMS V300 vil sikre at du er i forkant når det gjelder matvaresikkerhet i fremtiden. 

DeLaval VMS V300 - en innovasjon som forandrer liv

DeLaval VMS V300 - Det dreier seg om deg

VMS kundereferanse i Frankrike

Kundereferanse: VMS i Frankrike

Kundereferanse V300 i Tyskland

PureFlow

Vil du vite mer?

Kontakt din selger for innendørsmekanisering

Det handler om deg

De viktigste egenskapene 

DeLaval VMS™ V300 utnytter og bruker teknologier som ikke tidligere har vært tilgjengelige. Dette bruker vi til å gjøre ting som aldri noensinne har vært mulig innen melkeproduksjonen.

DelPro  

Det mest avanserte melkesystemet krever den mest avanserte programvaren for besetningsstyring. 

PureFlow 

Den ultimate forbehandlingen leveres med en helt separat spenekopp. 

InSight

Den mest avanserte kamera- og programvarekombinasjonen gir deg den raskeste og mest presise robotarmen.  

InControl 

En trådløs brukeropplevelse som enkelt holder deg tilkoblet ditt system via smarttelefon, nettbrett eller PC. 

Mer tid. Mer frihet. Bedre kontroll. 

Kundereferanse V300 i Danmark

VMS kundereferanse Nederland