21.06.2017 | Felleskjøpet

Hva bidrar vi med?

Vårt samfunnsoppdrag

Vi skal øke samfunnets forståelse for norsk matproduksjon og bidra til å gjøre landbruket til en foregangsnæring.

Fra leverandør til bondens partner

Vi skal være bondens viktigste partner i alt som gjør at hun/han lykkes med gårdsdriften.

Bondens kunnskap, for alle

 • Vi skal gjøre Felleskjøpet relevant for flere. Bondens kunnskap gir trygghet og kvalitet.
 • Vårt samfunnsoppdrag:
 • Felleskjøpet og alle ansatte er ambassadører for norsk landbruk.
 • Det er vårt oppdrag å vise landbrukets bidrag til samfunnet med verdiskapning og arbeidsplasser.
 • Felleskjøpet spiller en avgjørende rolle i norsk landbruk som sikrer ren og trygg mat. Med innovasjon og nye kundeløsninger skal vi være en motor i det grønne skiftet.

Bondens partner

 • I over 120 år har Felleskjøpet tatt ansvar for å sikre levedyktig
 • norsk matproduksjon, kultur og tradisjoner.
 • Vi skal være bondens viktigste partner og bidra til økt lønnsomhet
 • på alle gårder i Norge.
 • Bonden skal oppleve ett Felleskjøp med sømløse kundeopplevelse på den plattform som foretrekkes.
 • Felleskjøpet sikrer bonden eierskap til fremtiden i norsk landbruk.

Bondens kunnskap

 • Felleskjøpet bringer folk flest og bonden sammen.
 • Vi bruker vår egen og bondens kompetanse slik at den blir relevant for alle, og tiltrekker flere kunder.
 • Med bondens kunnskap skal vi utvikle Nordens beste faghandel.
 • Gjennom digitale kanaler og bynære butikker blir vi relevant for stadig flere kunder.

Vi satser på våre medarbeidere!

På alle områder satser vi på å øke kompetansen og utviklingen til våre medarbeidere. Enten du er leder og følger våre lederprogrammer eller jobber i fagtunge stillinger ut mot landbruket, har vi fastsatte opplærings og utviklingsprogrammer. I vår handelsdivisjon satser vi på salgsopplæring og kundefokus for våre ansatte.