21.10.2014 | Felleskjøpet

Generelle spørsmål fra studenter og elever

Vi forsøker å hjelpe alle, men mye informasjon kan vi ikke gå ut med av konfidensialitetsårsaker. Fyll ut kontaktskjemaet på denne siden, så vil vi kontakte deg! Husk også at du finner mye informasjon om Felleskjøpet på nett.

Masteroppgaver

Det er mange som ønsker å skrive om oss! Vi må derfor gjøre en vurdering i hvert enkelt tilfelle. Hvordan tar du kontakt med oss for å skrive oppgave? Fyll ut all relevant informasjon i skjema for studenthenvendelser, og du vil få tilbakemelding.

Tips: Ha en god og gjennomarbeidet problemstilling og forskningsmål.

Frister:
Høstsemesteret: 15. september
Vårsemesteret: 15. februar

Summer internship, Internship og Traineeprogram

Vi har pr dags dato ikke et slikt tilbud, og vurderer fortløpende mulighetene til å implementere dette.

Sommerjobb

Alle ledige stillinger, også sommervikariater blir utlyst på våre jobbsider. Vi oppfordrer studenter til å søke!

Hvilke type utdannelser ser vi etter?

Er du økonom, ingeniør, veterinær eller agronom? Vi har stillinger som passer for deg. Har du fagbrev eller kanskje ikke har formell utdanning men er kompetent og leverer på kvalitet på ditt fagområde? Da har vi også stillinger som passer deg!

Hva slags type stillinger finner du i Felleskjøpet?

Vi har en komplett verdikjede. Vi har stillinger på alle nivåer innen handel, produksjon, logistikk/distribusjon og administrasjon. Alle våre ledige stillinger blir fortløpende utlyst på våre jobbsider