Det er nå mulig å tegne leveringsavtaler for lagerkorn på «Min gård». Det kan også legges inn forespørsler om henteavtale med gunstige fraktvilkår ved rask og fleksibel utlasting på bil og henger. Har du korn på lager som skal leveres etter at innhøstingen er over så kan det gjennom å tegne leverings- eller henteavtale oppnås kvantumsbasert pristillegg.

Felleskjøpets leveringsavtale – korn på lager
Leveringsavtale kan tegnes når kornprodusenten selv skal organisere transport av kornet.
Leveringsavtale kan tegnes for korn som leveres etter 15. oktober 2020. Leveringsavtale for korn kan inngås fram til 31. januar 2021.
Ved inngåelse av leveringsavtale vil det oppnås et kvantumsbasert pristillegg. Kvantumsbasert pristillegg vil bli beregnet av faktisk levert kvantum og avregnet i juni 2021. Leveringsavtale kan tegnes fra «Min gård».

Kvantumsbasert pristillegg for leverings- og henteavtaler
30 - 99 tonn 1 øre/kg
100 - 199 tonn 2 øre/kg
200 - 299 tonn 3 øre/kg
300 - 399 tonn 4 øre/kg
400 - 499 tonn 5 øre/kg

Felleskjøpets henteavtale – korn på lager
Felleskjøpets henteavtale kan, når forholdene ligger til rette for det, inngås med en av våre markedskontakter. Forespørsel om henteavtale kan også gjøres fra «Min gård». Henteavtale kan tegnes når Felleskjøpet skal organisere og utføre transport av kornet samt at Felleskjøpet beslutter leveringssted og hentetidspunkt i leveringsperioden. Alt korn levert på henteavtale vil bli avregnet til kystpris gjeldende for uke 4 i 2021.

Henteavtale inngås kun for gårdslager med meget gode lasteforhold. Med meget gode lasteforhold menes lasting av hele vogntog på kort varsel uten frakobling av tilhenger, ingen høydebegrensninger og uten forbehold om vær og føreforhold. Samlet lastetid skal være mindre enn 1 time. Ved inngåelse av henteavtale gis en fraktrabatt, samt at det oppnås et kvantumsbasert pristillegg. Kvantumsbasert pristillegg vil bli beregnet av faktisk levert kvantum og avregnet i juni 2021. Henteavtale for korn kan inngås fram til 31. desember 2020 og vil gjelde leveranser fra 1. november 2020 til og med 28. februar 2021.

Leveringsavtale og henteavtale gjelder bare for én kornsesong. Det kan for kornpartier kun tegnes én type avtale. Både matkorn og fôrkorn kan tas med i avtalene. Økologisk og annet kontraktdyrket korn holdes utenom beregningen av kvantumsbasert pristillegg. Felleskjøpet vil gjennom avtaletegning oppnå oversikt over kvantum, og art/sort som finnes på lager hos produsentene.

Klikk her for markedskontakter korn>