4. juni i år publiserte Norske Felleskjøp første sesongprognose for basisprisar ved prisnoteringsanlegga i sesongen 2019/2020. Priskurva for oljefrø vart endra 3. oktober.

Norske Felleskjøp gjer med dette følgjande endring i gjeldande prisprognose:
Basispris for matkveite vert redusert slik at toppnivå for sesongen vert 1 øre lågare. Endringane gjeld frå og med veke 50.
Basispris for bygg vert heva slik at toppnivå for sesongen vert 1 øre høgare. Endringane gjeld frå og med veke 50.

Basert på novemberprognosen og erfart leveringsmønster vil denne prisendringa gi uttak av gjennomsnittspris for matkveite og bygg i tråd med målpris.

PROGNOSE - PRISLØYPER SESONGEN 2019-2020 I FKA -25.11.2019.pdf