Leielagring registreres partivis i mottaket ved levering.
Korn på leielager vil bli omsatt uke 4 i 2021 til priser gjeldende for samme uke. For avtale om leielagring, ta kontakt med ditt lokale kornmottak eller en av våre markedskontakter. Tilbudet vil kunne begrenses for sted, kvantum og tid. Felleskjøpet forbeholder seg til enhver tid retten til å stanse innlegging av korn på leielagring. Det gjelder også om levering på leielagringsavtale er påbegynt. Kvantum korn med leielagringsavtale vil ikke være med i kvantumsgrunnlaget for en leverings- eller henteavtale. Prisen for leielagring vil være 15 øre pr kg. Det tilbys ikke leielagringsavtale for rug, rughvete, oljefrø, erter og åkerbønner. Det tilbys ikke leielagringsavtale for økologisk korn, oljefrø, erter og åkerbønner.