Hensikten med timebestilling er å redusere køer og dermed gi kornprodusenten, transportøren og Felleskjøpet en mer effektiv og forutsigbar hverdag nårkornet skal kjøres fra gård til mottak i en hektisk innhøstingsperiode.

– Vi har fått flere tilbakemeldinger fra kornprodusenter om at en mulighet til å søke opp ledige timer på mottaket via smarttelefonen eller PC er ønskelig, både i innhøstingsperioden, men ikke minst for levering av lagringskorn utover vinteren, forteller Arnfinn Sjøseth, industrisjef korn og plantekultur i Felleskjøpet.

Travel kornsesong

Mye står på spill for kornprodusentene i en travel innhøstingssesong. Det er ofte en kamp med været for å ivareta kvaliteten på avlingen.

– Flere kornprodusenter har over tid investert i større og mer effektive treskere, mens tørke- og lagerkapasitet på gården ikke har hatt tilsvarende utvikling. Dette har bidratt til at mottak-, tørke- og lagerkapasitet på våre kornmottak presses til det ytterste. Innføring av timebestilling vil være et viktig tiltak for at Felleskjøpet kan sikre en effektiv, men kontrollert mottakssituasjon med vekt på korrekt sortering, tørking og kvalitet. Dette vil gi oss en mer forutsigbar hverdag, vi kan gi bonden bedre kontroll på tidsbruk ved levering til mottak og vi kan enklere overholde arbeidsmiljøloven og gi våre ansatte en tryggere arbeidssituasjon, påpeker Sjøseth.

Timebestillingssystemet

Timebestilling innføres altså på alle mottak av produsentkorn. Det er en spesiallaget webløsning som kan brukes på pc, nettbrett eller smarttelefon.

– Åpningstider vil som før bli fastsatt lokalt på det enkelte mottak. Avhengig av kapasitet og produsentenesleveringsmønster i det aktuelle området, vil siloleder ha ansvaret for å hele tiden legge ut nye ledige timer. Dersom det oppstår uforutsette kapasitetshindringer vil kornprodusenten få beskjed via sms. Hensikten er at det skal resultere i mindre ventetid og at man unngår lange kornkøer mens bonden helst skulle vært hjemme og tresket. Et slikt system vil naturlig nok føre til noe atferdsendring og at det kan ta litt tid å få systemet i drift slik at det tjener både bøndene og oss i Felleskjøpet, fremholder han.

– Vi håper at timebestilling vil bli en positiv opplevelse både for kornprodusenten og containersjåfører. Vi vil sørge for god opplæring internt og allerede i juni legge ut enkel brukerveiledning på våre nettsider. Det vil selvsagt fortsatt være mulig å ringe eller legge inn ny time på pc i mottaket når du leverer. Hvis du ikke får svar på mottaket vil samtalen gå til Kundetjenesten for hjelp med å finne ledige timer. Sjøseth legger vekt på at overgang til nye ordninger og nye systemer ofte kan by på innkjøringsproblemer, men sier samtidig at i den aller travleste tida er det selvsagt nødvendig at alle viser evne til fleksibilitet og velvilje.

– Vi må satse på ny teknologi og nye muligheter som kan gi oss en enda mer effektiv kornstrøm, sier Arnfinn Sjøseth.