Endringen vil medføre at alle priser for frakt av korn, lokalt eller til kyst, øker med 3% fra
1. januar 2019.
For korn som ble levert på leielagringsavtaler i 2018 gjelder de gamle fraktprisene.
Endringen vil medføre at stedstrekk også vil øke med 3%. (Ca. kr 2,- til kr 4,- pr tonn)