Felleskjøpets leveringsavtale – korn på lager

Leveringsavtale kan tegnes når kornprodusenten selv skal organisere transport av kornet.

Leveringsavtale kan tegnes for korn som leveres etter 15. oktober 2020. Leveringsavtale for korn kan inngås fram til 31. januar 2021.

Ved inngåelse av leveringsavtale vil det oppnås et kvantumsbasert pristillegg. Kvantumsbasert pristillegg vil bli beregnet av faktisk levert kvantum og avregnet i juni 2021. Leveringsavtale kan tegnes fra «Min gård».

Leveringsavtale for lagerkorn gjelder bare for én kornsesong. Det kan for kornpartier kun tegnes én type avtale. Både matkorn og fôrkorn kan tas med i avtalene. Økologisk og annet kontraktdyrket korn holdes utenom beregningen av kvantumsbasert pristillegg. Felleskjøpet vil gjennom avtaletegning oppnå oversikt over kvantum, og art/sort som finnes på lager hos produsentene.