FELLESKJØPET LEVERINGSAVTALE

Leveringsavtale kan tegnes når kornprodusenten selv skal organisere transport av kornet. Leveringsavtale for korn kan inngås fram til 1. desember 2017, og vil gjelde for leveranser fra 15. oktober 2017 til 1. mai 2018. Ved inngåelse av leveringsavtale vil det oppnås et kvantumsbasert pristillegg. Kvantumbasert pristillegg vil bli beregnet av faktisk levert kvantum og avregnet i juni 2018.

Kvantumsbasert pristillegg for leveranser etter 15. oktober 2017

 

30 - 99 tonn             1 øre/kg  

100   -   199 tonn     2 øre/kg

200   -   299 tonn     3 øre/kg 

300   -   399 tonn     4 øre/kg 

400 tonn og over      5 øre/kg      

Leveringsavtale tegnes via Min gård. Logg inn på Min gård her.

FELLESKJØPET HENTEAVTALE

Felleskjøpet henteavtale kan, når forholdene ligger til rette for det, inngås med en av våre markedskontakter. Forespørsel om henteavtale kan også gjøres fra «Min gård». Henteavtale kan tegnes når Felleskjøpet skal utføre transport av kornet samt at Felleskjøpet beslutter leveringssted og hentetidspunkt i leveringsperioden. Alt korn levert på henteavtaler vil bli avregnet til kystpris gjeldende for uke 4 i 2018.

Henteavtaler inngås kun for gårdslager med meget gode lasteforhold. Ved inngåelse av henteavtale gis en fraktrabatt, samt at det oppnås et kvantumbasert pristillegg. Se tabell leveringsavtaler. Kvantumbasert pristillegg vil bli beregnet avtalens faktisk leverte kvantum og avregnet i juni 2018. Henteavtale for korn kan inngås fram til 1. desember 2017 og vil gjelde leveranser fra 1. november 2017 til og med 2. mars 2018. 

Leveringsavtale og henteavtale gjelder bare for én kornsesong.

Det kan for kornpartier kun tegnes én type avtale. Både matkorn og fôrkorn kan tas med i avtalene. Økologisk og annet kontraktdyrket korn holdes utenom beregningen av kvantumsbasert pristillegg. Felleskjøpet vil gjennom avtaletegning oppnå oversikt over kvantum, og art/sort som finnes på lager hos produsentene.