I priskurven er det for havre og bygg lagt inn et prishopp fra uke 41 til 42 på 6-8 øre.

Det er valgt å samle prisøkningen fram til nyttår med et tydelig prishopp tidlig i lagringssesongen i motsetning til å spre økningen utover hele perioden fram til høyeste pris ved årsskiftet.

Prishoppet i uke 42 har til hensikt å gi en tydelig betaling for midlertidig lagring og sikre en rask levering av midlertidig lagret korn etter innhøstingsperioden. 

Ikke glem å sikre varekvaliteten. Korn med høyt vanninnhold kan ikke lagres i lang tid. Dersom det er antydning til varmegang i lagerbeholdningen bør kornet leveres så raskt som mulig.

Prisprognose for korn finner du her