Felleskjøpet Agri har investert i SEA Chrome på sitt kornmottak i Larvik. SEA Chrome er et effektivt og sikkert rensesystem. Uten bruk av dette systemet måtte flere hundre tonn med rug destrueres og kornprodusentene vil tape inntekter både i form av at kornet ikke er salgsvare og kostnader ved destruering.

Dette er SEA Chrome rensesystem

Danske Cimbria står for salg, levering og montering av rensesystemet SEA Sorter. Maskinen kan leveres i flere varianter, mens den i Larvik er det typen SEA Chrome som brukes.

Her kommer kornet fra lagringssilo og renner ned i SEA Sorteren.

Rensemaskinen ble levert i slutten av februar og per i dag har siloleder Øystein Lofstad og hans medarbeidere testrenset 200 tonn med rug som inneholdt mjøldrøye.

Inne i maskinen er det montert farge- og infrarøde kameraer som analyserer kornet. Luftdyser «skyter» ut uønskede elementer.

Kameraene tar bilder av hvert eneste korn og analyserer på bakgrunn av form og farge. Italienske teknikere lager resepter for de ulike operasjonene og overfører via nettet. Dette gjør at vi får en optimal rensing.

Elementer som ikke hører hjemme i avlingen, for eksempel innblanding av andre kornsorter, eller som nevnt mjøldrøye, blåses ut ved hjelp av luftdyser.

Maskinen har en kapasitet på 6-7 tonn per time ved rensing av mjøldrøye, slik at dette er en meget effektiv måte å rense korn på.

NEDERST VENSTRE: Avrens. NEDERST HØYRE: Avrens etter andre gang. ØVERST: Avrens etter andre gang.

Rent korn lagres som ferdigvare og det vi betegner som avrens (mjøldrøye) går til destruering, forklarer Lofstad, og forteller videre at for å være sikre på 100 prosent ren vare kjøres utsortert vare to ganger via et retursystem.

Dette er mjøldrøye.

Stor pågang fra mjøldrøye-utsatte bønder i Larvik

Etter kornsesongen i 2016 opplevde Larvik-mottaket stor pågang fra kunder som hadde rug med mjøldrøye.

– Jeg kan ikke huske at dette har vært et så stort problem tidligere, men denne spesielle situasjonen sa oss at her måtte vi iverksette tiltak. Vi kontaktet danske Cimbria som foreslo løsningen med SEA Chrome.

For oss er det viktig å kunne hjelpe kornprodusentene til å oppnå best mulig økonomi i sin produksjon. Det er dette vi kaller bondenytte i praksis. Når dette kan oppstå igjen, om det blir i år eller flere år til neste gang er umulig å forutsi. Men skulle produsentene få avvist et parti på sitt lokale mottak kan vi bistå med rens av kornet. I noen tilfeller kan det bli behov for produsentene å lagre partier på egen gård til vi har kapasitet til å rense kornet, påpeker Lofstad.

TT Landbruk: Uvurderlig hjelp for oss

TT Landbruk, som driver samarbeid om kornproduksjon på Roa, Hadeland, fikk til sin forskrekkelse 300 tonn med rug som inneholdt mjøldrøye høsten 2016.

Etter å ha kontaktet Felleskjøpet ble avlingen sendt til Larvik-mottaket der det ble lagt på separat silo i påvente av at SEA Sorter-en skulle tas i bruk.

– At Felleskjøpet har denne løsningen betyr enormt mye for oss som kornprodusenter. Her kunne vi tapt store penger. Dersom vi sier at rugprisen er for eksempel kr 2,50 per kilo og vi har 300 tonn, ville dette betydd 750 000 kroner.

Ved fratrekk av rensekostnader er dette likevel store verdier som betyr mye for vår økonomi, sier Torkil S. Johannessen til Samvirke.

– Hva tror du er årsaken til at dere fikk så mye mjøldrøye i rugavlingen?
– Vi har lett etter årsaker, men finner ikke ut hva vi kan eventuelt ha gjort feil. Vi hadde rug på to åkre, med 15 kilometers avstand. På den ene åkeren hadde vi foretatt redusert jordarbeiding og på en annen hadde vi bygg som forgrøde. Men vi finner altså ikke noen forskjell på avlingene. Det er mest nærliggende å tenke at dette er klimaavhengig, noe som også ble påpekt fra landbruksfaglig hold i fjor høst.

– Uansett er vi veldig takknemlig for at Felleskjøpet tok oss på alvor og hjalp oss i en vanskelig situasjon, understreker Johannessen på telefon der han på nytt kjører våronn.

Dette er Cimbria

Danske Cimbria er en stor leverandør til Felleskjøpet Agri på utstyr til kornmottakene. I hovedsak handler dette om utstyr til behandling av korn som rens, sortering og transport.

Felleskjøpet startet sitt samarbeid med Cimbria i 2004. Cimbria har sitt hovedkontor i Thisted der det er 900 ansatte. Firmaet er i dag eid av et amerikansk selskap.

Når det gjelder SEA Chrome har Cimbria blant annet installert samme type maskin som den som står i Larvik i Russland, Finland, England, Ukraina og USA.

Cimbria solgte 200 SEA Chrome-maskiner i 2016 og har et forventet salg inneværende år på 250 stk. På verdensbasis er det levert 3000 SEA Sortere.

Mer om Cimbria finner du på deres eget nettsted.